Wanneer mensen ziek zijn is er behoefte aan goede aandacht. In eerste instantie van de dokters en verpleegkundigen die bij moeten dragen aan een goed herstel, maar ook van familieleden, vrienden en anderen. Zij kunnen nabij zijn, ondersteunen met praktische zaken, helpen om de tijd van ziekte goed door te komen, of helpen bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen die de ziekte kan oproepen. In het evangelie lezen we dat Jezus aandacht heeft voor zieken, en dat Hij zijn leerlingen vraag om zieken te bezoeken en goed voor hen te zorgen (Lucas 10; Matteüs 25).

Pastores en vrijwilligers van de Sint Norbertusparochie komen graag op bezoek bij zieken in de parochie, bij wie oud of kwetsbaar is, en bij wie om bezoek verlegen is. Eventueel brengen zij ook bezoek in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Wilt u wel laten weten dat een bezoek welkom is? U mag ook bezoek vragen voor een familielid.

U kunt om een bezoek vragen via een mail aan Teamassistent of via de secretariaten van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen (zie pagina ‘contact’).

Naast het bezoek aan zieken thuis of in het ziekenhuis organiseert de parochie jaarlijks een ontspannen bezinningsdag voor zieken en ouderen, de Franciscusdag. Deze vindt in maart. In de zomertijd zijn er seniorenmiddagen in elke parochiekern. Er is een aanbod seniorenpastoraat in verschillende parochiekernen, en in elke kern wordt een gezamenlijke ziekenzalving aangeboden.

Wie ernstig ziek is kan sterkte en kracht vinden in het sacrament van de ziekenzalving of in een ziekenzegen. Lees daarover hier meer.

designed by PJM Rademakers