Skip to main content

Samen aan tafel

De huidige “Samen aan Tafel” werkgroep is ontstaan uit de werkgroep “Vasten- en Adventsmaaltijden” van Parochie De Ark c.q. de Moeder Godskerk. Na de sluiting van de Moeder Godskerk in oktober 2019 konden wij gebruik gaan maken van de brasserie van Residentie De Kroeven. In november 2019 is er gestart met de Adventsmaaltijden (soep/pannenkoek/koffie of thee) en kort daarna werd ook de naamswijziging doorgevoerd in “Samen aan Tafel”. Omdat wij van de ruimte in de residentie tot 16.00 uur gebruik mogen maken, zijn alle maaltijden van de avond naar de middag verplaatst (start 12.00 uur – einde 13.30 uur).

Op woensdag 8 januari 2020 werd ook gestart met de “aangeklede” lunches en daarna op iedere eerste woensdag van de maand. Hiervoor wordt per persoon een vast bedrag gevraagd om de gemaakte kosten te dekken.

Om de maaltijden te openen en te sluiten met een gebed of lezing is altijd een van de priesters van de parochie aanwezig. Het belangrijkste doel van de maaltijden is elkaar ontmoeten, gezellig samenzijn en samen eten. De bezoekers zijn altijd erg enthousiast en dankbaar.

Omdat maximaal 40 personen (dit is inclusief de werkgroep van 8 personen en een priester) in de brasserie van Residentie De Kroeven aanwezig mogen zijn, dient men zich uiterlijk op de vrijdag, voorafgaand aan de maaltijd, aangemeld te hebben.

Gemiddeld zijn op alle maaltijden 35 personen aanwezig.

De komende Adventsperiode 2024 bestaat de werkgroep 15 jaar. Enkele vrijwilligers maken al sinds het allereerste begin in 2009 deel uit van deze werkgroep.

Meer van de geschiedenis weten? Klik dan hier.

De laatste lunch vóór de zomervakantie is altijd extra uitgebreid!

Samen aan tafel
Samen aan tafel