Skip to main content

Zieken en ouderen

De Sint Norbertusparochie heeft drie bezoekgroepen voor zieken en ouderen:

de bezoekgroep Onze Lieve Vrouw, de bezoekgroep Sint Joseph en de bezoekgroep Roosendaal-Zuid. In Nispen wordt het bezoekwerk door één vrijwilliger verricht. Behalve bezoek thuis staan de groepen garant voor allerlei activiteiten en attenties. Iets voor u?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor bezoek of lidmaatschap: of telefonisch via het parochiesecretariaat: 0165-534 667.

Bezoekgroepen

Bezoekgroep Onze Lieve Vrouwekerk

De groep bestaat uit een notulist, een secretariaat, een penningmeester, een contactpersoon of voorzitter en ongeveer 15 leden. De leden werken met een bezoekerslijst waarop bij ieder ongeveer 10 personen vermeld staan. Het contact met de mensen regelen zij zelf. Met af en toe een bezoekje, een uitnodiging voor onze activiteiten of een keertje bellen, onderhouden zij het contact.

De kroonjarigen (vanaf 90 jaar) worden bezocht en ontvangen een verjaardagskaart en bloemetje. Voor de 95-plussers wordt ook aandacht vanuit het pastoraal team gevraagd.

Bezoekgroep Sint Josephkerk

De groep is vanouds onderdeel van de Katholieke Actie en stelt zich ten doel om de parochie te vertegenwoordigen bij de zieke en oudere parochianen op blijde en droevige momenten in hun privé- of kerkelijk leven.

Bij huwelijksjubilea wordt een felicitatiekaart afgegeven. Met Kerst en Pasen krijgen de 80-jarigen en ouderen, alsook de ernstig- of chronisch zieken een wenskaart met een opbeurende gedachte. In de grote vakantie krijgen dezelfde mensen een leuke kaart van de parochie, met groet of gebedje.

Nabestaanden van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en van wie het afscheid in de parochie was krijgen tegen Kerstmis een kaart met passende afbeelding of gebed. Indien mogelijk wordt deze persoonlijk afgegeven, wat uitnodigt tot een gesprek.

Bezoekgroep Roosendaal-Zuid

Deze werkgroep is in 2017 opgericht in het kader van het Project Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid, een samengaan van de bezoekgroepen in de geloofsgemeenschappen Moeder Gods, Goede Herder en Sint Franciscus, aangevuld met nieuwe leden uit Roosendaal Zuid.

De leden bezoeken met regelmaat parochianen die zelf te kennen hebben geven dat ze bezoek wensen én parochianen die via het pastorale team of andere worden aangedragen, omdat extra aandacht op zijn plaats is.

Tweemaal per jaar komen de leden samen om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen in dit mooie werk.

Bezoekwerk Heilige Maria Hemelvaartkerk

In de geloofsgemeenschap te Nispen wordt het bezoekwerk door één vrijwilliger verricht en is er een goed contact met wooncomplex De Pastorie. Deze vrijwilliger onderhoudt ook goede contacten met de andere bezoekgroepen in de Sint Norbertusparochie en geeft op eigen wijze uitvoering in Nispen aan parochie brede initiatieven.

Gezamenlijk overleg

Enkele jaren geleden heeft de bezoekgroep zieken en ouderen O.L. Vrouw het initiatief genomen om op de tweede woensdag van mei een overleg te organiseren met de andere bezoekgroepen van de parochie. Inmiddels is dit een jaarlijks terugkerend overleg met enerzijds uitwisseling van ervaringen in het bezoekwerk en anderzijds het afstemmen van bestaande en ontplooien van nieuwe activiteiten.

Activiteiten

Ziekenzondag (Onze Lieve Vrouwekerk)

De 2e zondag in september is het nationale ziekenzondag. In de dagen hieraan voorafgaand worden de mensen van de bezoekerslijst bezocht met een toepasselijke overweging. Op voorafgaande vrijdag is er om 13.30 uur een viering waarin de deelnemers de ziekenzalving of -zegen kunnen ontvangen. Daarna is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en wat lekkers voor de deelnemers, pastores en leden van de werkgroep tot 16.30 uur.

Gemeenschappelijke ziekenzalving en -zegen (Sint Josephkerk)

Deze viering vindt meestal plaats op een zondagmiddag in oktober. Het is een ingetogen viering met koorzang, afgesloten met een gezellig samenzijn. Er wordt ook altijd gevraagd om familie of kennissen mee te nemen. De deelnemers krijgen een gezegende kaars mee naar huis.

Dag van de Mantelzorg (parochie)

De nationale dag van de mantelzorg is 10 november. De zondag ervoor of erna verrassen wij een klein aantal mantelzorgers (elk jaar anderen) met een boeket bloemen en een bedankkaartje. Zij staan symbool voor alle mantelzorgers. Tijdens de viering wordt er ruim aandacht aan besteedt en aan het eind worden de boeketten gezegend. Sinds enkele jaren is deze activiteit parochie breed geworden. De ontvangers stellen dit zeer op prijs, gezien de mondelinge of schriftelijke reacties.

Adventsviering (Onze Lieve Vrouwekerk)

Een week voor Kerstmis is in de Onze Lieve Vrouwekerk een sfeervolle adventsviering met aansluitend een gezellige kerstlunch en een drankje. Deze middag duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. In totaal zijn er dan, inclusief de leden van de bezoekgroep ongeveer 45 personen. Daarnaast krijgt iedereen die op de zieken- en ouderenlijst staat in de dagen voor Kerst een kleine attentie en een kerstwens thuisbezorgd.

Goede-Weekviering (Onze Lieve Vrouwekerk)

Op de vrijdag vóór de Goede Week vindt in de Onze Lieve Vrouwekerk een viering plaats in het licht van Pasen. Aansluitend wordt er op een gezellig gedekte Paastafel koffie/thee geserveerd met allerlei lekkers. Ook deze middag duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur en telt inclusief de leden van de werkgroep ongeveer 45 personen. De mensen op de bezoekerslijst ontvangen in deze periode thuis een leuke Paasattentie, een palmtakje en een Paasoverweging.

Zieken en ouderen