Skip to main content

Huwelijk

Op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens over het trouwen in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal en Nispen. Mocht je nog vragen hebben neem dan even contact op met een van de drie secretariaten van de parochie.

Wij gaan trouwen....

Niets is zo natuurlijk dan twee mensen die van elkaar houden en besluiten zich aan elkaar te binden. Zo is het steeds geweest. Zo zal het blijven. Mensen willen met elkaar verder, ze hopen met elkaar gelukkig te worden. Van de paren die trouwen, kiezen velen alleen voor een burgerlijk huwelijk. Zij beloven elkaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand levenslange liefde en trouw.

... voor de kerk
Er zijn ook paren die er voor kiezen hun relatie te bezegelen in een christelijk huwelijk. De vraag om Gods zegen over het huwelijk blijkt voor velen van grote waarde. Sommigen zeggen: we weten dat onze verbondenheid, onze liefde te maken heeft met God. Anderen willen ervaren en laten zien dat ze binnen de gemeenschap trouwen. Trouwen voor de kerk geeft een eigen kleur aan dit feestelijke moment en aan de relatie.

De Voorbereiding

Het ja-woord dat je aan elkaar geeft, verbind je ook met God. Huwen is Gods liefde ontvangen en tot basis willen maken van je relatie. Wij zeggen dan – vanuit de katholieke beleving – dat dit verbond van twee mensen een ‘sacrament’ is, een ‘teken van liefde en trouw’ voor elkaar, maar ook voor de gemeenschap waarin wij leven.

Het huwelijksleven is dus ook een sociaal gebeuren door God zo gewild. Als kerk zoeken wij mensen die met ons op pad gaan, gelovend in de kracht van de liefde. Maar het begint met twee mensen samen. De ‘symbolen’ van het sacrament zijn immers jullie zelf.

Een goede voorbereiding verdiept het bijzondere moment waarop jullie je voorbereiden. In dat kader brengen we, als Norbertusparochie, meerdere paren drie avonden bij elkaar. Op de eerste twee avonden zullen we met elkaar stilstaan bij de vraag wat de belofte aan trouw voor jullie en voor anderen betekent. Op de derde avond gaan we nader in op de viering en het huwelijk als sacrament.

De viering

Na de voorbereidingsavonden zoek je naar teksten, gebaren, woorden en muziek die uitdrukken hoe jij tegen relaties, liefde, leven, geloof en kerk aankijkt. Je doet dit samen met de pastor die voorgaat in de huwelijksviering.
Het is niet vanzelfsprekend dat bij ieder huwelijk de eucharistie gevierd wordt. Het is mooi als de belofte om je leven samen met elkaar te delen ook gevierd wordt in het breken en het delen van het Brood in de Eucharistie. Maar een huwelijkssluiting kan ook heel goed in een viering van Woord en gebed gestalte krijgen.

Op de voorbereidingsavonden ontvang je ook materialen (orde van dienst, teksten, enz.) om in overleg met de pastor de viering samen te stellen.

De plaats

De sfeer in de gewijde ruimte van een kerk of kapel verdiept niet alleen het besef van de liefde die je voor elkaar voelt. Het laat tevens zien dat je deel wilt uitmaken van de groep mensen die leven naar de geest van het Evangelie.

Men zegt wel eens: 'Trouwen doe je niet alleen, niet met z'n tweeën, maar met meer mensen om je heen'. Die gemeenschap spreekt in de eerste plaats uit de genodigden van die dag. Maar ook uit de plaats van de viering. De sfeer in de gewijde ruimte van een kerk of kapel verdiept niet alleen het besef van de liefde die je voor elkaar voelt. Het laat tevens zien dat je deel wilt uitmaken van de groep mensen die leven naar de geest van het Evangelie.

Je kunt gebruik maken van de volgende kerkgebouwen:

St. Josephkerk St. Josephstraat 4

Kapel Mariagaard Nieuwstraat 11

Onze Lieve Vrouwekerk Kade 21

Huiskapel Onze Lieve Vrouwekerk Kade 21

Kerk H. Maria Hemelvaart Nispen Kerkplein 1

De aanmelding

Het is aan te raden jullie trouwplannen ruim van tevoren aan de parochie en pastor kenbaar te maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zo kun je er zeker van zijn dat kerk en pastor op die datum en tijd ook beschikbaar zijn.

Deze periode geeft je ook de gelegenheid je meer ‘inhoudelijk’ voor te bereiden op het huwelijk. Daarom raden we je aan tegelijk met het vastleggen van het gemeentehuis e.d. ook naar het secretariaat van de parochie te bellen van de kerk of kapel waar je graag wilt trouwen.
Men noteert de gegevens, overlegt met de pastor en bevestigt daarna alle afspraken schriftelijk

Financiën en parochiebijdrage

De hoogte van de kosten van viering en voorbereiding hangen af van uw parochiebijdrage. Degenen die een parochiebijdrage betalen ontvangen een korting. Het bedrag voor voorbereiding en viering wordt verminderd met uw totale bijdrage in de afgelopen drie jaar.

Voor de kosten van een viering en de minimale hoogte van de parochiebijdrage klikt u hier op kerkbijdrage.

Met de parochiebijdrage breng je tot uitdrukking dat je deel wilt uitmaken van de geloofsgemeenschap en draag je bij aan de kosten van pastoraat en het onderhoud van de kerkgebouwen.

Huwelijk