Skip to main content

Advents en vastenactie

Missie, Ontwikkeling en Vrede

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) verzorgt in de Adventstijd en de Veertigdagentijd acties om parochianen te betrekken bij de noden en mogelijkheden van mensen in de Derde Wereld en hen te bewegen tot solidariteit. Zij sluit aan bij de projecten van de bisschoppelijke Adventsactie en Vastenactie en collecteert hiervoor. Ook promoot de MOV de Week van de Nederlandse Missionaris met Pinksteren en de Missiezondag in oktober.