Skip to main content

Financieel

Digitaal bij te dragen aan de collecte

Met ingang van 1 december 2022 is het ook in de OLVrouwe aan de Kade en de Heilige Maria Hemelvaart in Nispen mogelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte zoals dit al mogelijk was in de St Josephkerk
Dit kan door de GIVT app op uw mobiele telefoon te installeren en tijdens de collecte de telefoon, met ingeschakelde bluetooth, bij de collectemand te houden. Het door u aangegeven bedrag wordt dan gestort en afgeschreven van uw bankrekening.

Voor de parochie is het niet zichtbaar wie wat gegeven heeft. Voor de gever is het bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, immers de gift is geregistreerd op uw telefoon en dus aantoonbaar gedaan.

In de kerken treft u een folder met de gebruiksaanwijzing van de app aan. Tevens zullen er vrijwilligers beschikbaar zijn om u te helpen.

Klik hier om nog meer uitleg te bekijken.afb.jpeg

Digitaal collecteren in beeld uitgelegd!

Er zijn twee filmpjes gemaakt om u een duidelijke uitleg te geven hoe deze manier van collecteren werkt. U kunt vanaf 1 december 2022 deelnemen in de Sint Josephkerk, O.L.Vrouwekerk en H.Maria Hemelvaart te Nispen aan de digitale collecte. Tevens kunt u dit ook vanaf huis bijdragen aan de collecte.

Als u op onderstaande afbeeldingen klikt kunt u de filmpjes bekijken.

af.jpeg

Download overeenkomst

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur. U kunt een voorbeeld van zo’n overeenkomst downloaden via de website van onze parochie ( Overeenkomst periodiek gift ) of via de site van de belastingdienst ( www.belastingdienst.nl ).

Vul de overeenkomst in tweevoud in en stuur deze ondertekend op (aan: Penningmeester Sint Norbertusparochie, St Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal).
Het parochiebestuur ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage, en verwerkt u uw bijdrage aan de parochie bij uw belastingaangifte.

Financiën

Voor alle grote en kleine uitgaven is de parochie afhankelijk van uw financiële bijdrage: met name de jaarlijkse parochiebijdrage, maar ook collectes tijdens de vieringen, losse giften, legaten, enz. De afgelopen jaren is de balans helaas negatief geweest. Het parochiebestuur werkt hard aan oplossingen, m.n. wat betreft onze kostbare gebouwen, maar ook dan blijft uw bijdrage noodzakelijk. Kijk hier hoe u de parochie financieel kunt steunen.

Parochiebijdrage 2024

De voornaamste bijdrage van de parochianen, naast legaten en erfenissen, is de parochiebijdrage, die dit jaar door het bisdom Breda is vastgesteld op tenminste € 156,-. Lees hier de oproep van de pastoor en de werkgroep Kerkbalans om weer royaal bij te dragen aan de noden van de parochie.????? Is al pude brief.

Periodieke gift

Wist u dat u altijd op een belastingvoordeel kunt rekenen als u de kerkbijdrage periodiek schenkt?
Een gewone gift kunt u aftrekken, maar er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een minimum van € 60,00. Alleen wat u dan meer geeft mag u aftrekken tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Bij een periodieke gift heeft u geen last van een drempel en ook niet van het maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen voor giften. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen kunt u tussen 20% en 49,5% van het geschonken bedrag terugkrijgen bij uw belastingaangifte. Op dit moment zijn er al veel parochianen die jaarlijks een vaste kerkbijdrage geven. Doet u mee? Meer informatie plus het formulier van de overeenkomst vindt u hier. (link naar downloadpagina).

Tarieven kerkelijke diensten

De tarieven voor de kerkelijke diensten worden vastgesteld door het bisdom Breda. In 2024 zijn die als volgt:

Dit zijn nog de tarieven van ’23. Het onderstaande niet in een tabel, maar opmaak passend in nieuwe site.

Doop
Eerste Communie
Vormsel

Het gezin van de dopeling, communicant of vormeling betaalt de parochiebijdrage van minimaal € 156,- per jaar

Huwelijksviering

€ 690,-

Jubileumviering

€ 345,- (in overleg met de pastor)

Uitvaartdienst in Roosendaal

€ 690,- *

Gebedsdienst in crematorium of aula

€ 460,- *

Gebedsintentie

€ 12,-

* Di tarief kan verrekend worden met de parochiebijdrage van de afgelopen drie jaren.

Rekeningnummers van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen.

Hier maar één rekeningnummer zetten voor parochiebijdrage!

Als rekeningnummer van Norb. Blijft staan vermelden waar dit wel voor is!

RK Sint Norbertusparochie, niet voor parochiebijdrage

Bankrekening Rabo bank:

NL36 RABO 0147 9828 98

RK Parochiekern Emmaüs

Bankrekening ING bank:

NL87 INGB 0001 3326 89

RK Parochiekern O.L. Vrouwe

Bankrekening ING bank:

NL16 INGB 0001 1529 65

Geloofsgemeenschap Maria Hemelvaart Nispen

Bankrekening RABO bank:

NL57 RABO 0144 3090 33

Geloofsgemeenschap Moeder Gods

Bankrekening ING bank:

NL39 INGB 0001 2068 71

Geloofsgemeenschap De Goede Herder

Bankrekening ING bank:

NL97 INGB 0001 5041 02

Geloofsgemeenschap Sint Franciscus

Bankrekening ING bank:

NL52 INGB 0003 5295 93

Hoe werkt de periodieke gift?

Het periodiek schenken van uw kerkbijdrage kan plaatsvinden na het ondertekenen van de

“Overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst. Hierin spreekt u af om minimaal vijf

jaar lang een vast bedrag te schenken. Ook de parochie ondertekent de overeenkomst als ontvanger

en geeft u het getekende exemplaar terug. U moet de overeengekomen kerkbijdrage tenminste vijf

jaar achterelkaar schenken om het schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wat levert het u op?

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden als indicatie voor 2023. In iedere individuele situatie zal het

belastingvoordeel verschillen van onderstaande voorbeelden, bijvoorbeeld door andere

heffingskortingen.

60 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 60 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 60 euro betalen en 22 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 38 euro.

150 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 150 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 150 euro betalen en 55 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 95 euro.

300 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 300 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 300 euro betalen en 111 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 189 euro.

600 euro (verzamelinkomen vanaf € 73.031)

- zonder overeenkomst 600 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 600 euro betalen en 297 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 303 euro.

Wat levert het de parochie op?

Als u overweegt om een hogere kerkbijdrage te geven en deze als periodiek bedrag wilt schenken, dan

ontvangt de parochie flink hogere inkomsten. Zelf krijgt u de verhoging voor een groot deel weer terug

bij uw belastingaangifte. Er is dus sprake van een win-winsituatie.

Als 100 parochianen periodiek gaan schenken, dan ontvangt de parochie jaarlijks een geschat extra

bedrag van circa € 3.000 tot mogelijk € 12.000 aan extra kerkbijdragen. Dat is een welkome hogere

kerkbijdrage. De Sint Norbertusparochie heeft de ANBI-status verkregen juist om aftrekbare giften

mogelijk te maken.

Op de website van de protestantse kerken vind u een actuele schenkcalculator.

https://pkn.schenkcalculator.nl/. Zoek deze calculator eens op en probeer het uit! In deze calculator

kunt u goed berekenen welk bedrag in uw eigen situatie past.

Vraag advies!

Aarzel niet om advies aan ons te vragen: Zo is het verstandig om de schenkingsovereenkomst altijd

individueel aan te gaan. Bij onverhoopt overlijden vervalt de individuele overeenkomst en daarmee de

betalingsverplichting voor de achterblijvende partner. Maar u kunt ook vastleggen dat de

overeenkomst stopt wanneer uw partner overlijdt. Ook is het goed om te weten dat het percentage

waartegen de giften kunnen worden afgetrokken jaarlijks daalt naar 36,93% in 2023.

Wilt u meer informatie of advies over het periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de

“Overeenkomst periodieke gift in geld”, stuur dan uw bericht aan de penningmeester van onze

parochie.

Hoe werkt de periodieke gift?

Het periodiek schenken van uw kerkbijdrage kan plaatsvinden na het ondertekenen van de

“Overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst. Hierin spreekt u af om minimaal vijf

jaar lang een vast bedrag te schenken. Ook de parochie ondertekent de overeenkomst als ontvanger

en geeft u het getekende exemplaar terug. U moet de overeengekomen kerkbijdrage tenminste vijf

jaar achterelkaar schenken om het schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wat levert het u op?

Op deze pagina kunt u goed berekenen welk bedrag in uw eigen situatie past voor schenking in 2024: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

60 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 60 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 60 euro betalen en 22 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 38 euro.

150 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 150 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 150 euro betalen en 55 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 95 euro.

300 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)

- zonder overeenkomst 300 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 300 euro betalen en 111 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 189 euro.

600 euro (verzamelinkomen vanaf € 73.031)

- zonder overeenkomst 600 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel

- met overeenkomst 600 euro betalen en 297 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 303 euro.

Wat levert het de parochie op?

Als u overweegt om een hogere kerkbijdrage te geven en deze als periodiek bedrag wilt schenken, dan ontvangt de parochie flink hogere inkomsten. Zelf krijgt u de verhoging voor een groot deel weer terug bij uw belastingaangifte. Er is dus sprake van een win-winsituatie.

Als 100 parochianen periodiek gaan schenken, dan ontvangt de parochie jaarlijks een geschat extra

bedrag van ongeveer € 3.000 tot mogelijk € 12.000 aan extra kerkbijdragen. Dat is een welkome hogere kerkbijdrage. De Sint Norbertusparochie heeft de ANBI-status verkregen juist om aftrekbare giften mogelijk te maken.

Vraag advies!

Aarzel niet om advies aan ons te vragen: Zo is het verstandig om de schenkingsovereenkomst altijd

individueel aan te gaan. Bij onverhoopt overlijden vervalt de individuele overeenkomst en daarmee de betalingsverplichting voor de achterblijvende partner. Maar u kunt ook vastleggen dat de

overeenkomst stopt wanneer uw partner overlijdt. Ook is het goed om te weten dat het percentage

waartegen de giften kunnen worden afgetrokken jaarlijks daalt. naar 36,93% in 2023.

Wilt u meer informatie of advies over het periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de

“Overeenkomst periodieke gift in geld”, stuur dan uw bericht aan de penningmeester van onze

parochie.

Financieel