Skip to main content

Rouwverwerking

Eenmaal per jaar wordt er in de Sint Norbertusparochie gestart met een nieuwe gespreksgroep rouwverwerking. Deze gespreksgroep bestaat uit lotgenoten die allen ervaren hebben wat het betekent om een dierbare aan de dood te verliezen. Het verdriet en de pijn zijn voor iedereen herkenbaar.

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 personen.

De deelname aan de groep is niet gebonden aan leeftijd of kerkelijke gezindte. De begeleiding van de gespreksgroep is in handen van twee leden van de werkgroep rouwverwerking.

Je dierbare verloren

Omgaan met rouw en verdriet is geen gemakkelijke opgave. Als je een dierbaar iemand uit je gezin, je familiekring of vriendenkring hebt verloren, lijkt het alsof je leven volkomen veranderd is.

Het aanpassen aan een nieuw leven, zonder degene die je dierbaar is, kost tijd. Gevoelens van verdriet over het gemis, boosheid, machteloosheid, het besef van het (definitieve) afscheid, de leegte dringen zich op. Het is een tijd waarin mensen worstelen met vragen als: hoe ga ik met die gevoelens om, hoe moet ik alleen verder?

De werkgroep rouwverwerking biedt u de mogelijkheid om in een groep met lotgenoten over deze gevoelens te praten. Gesprekken met anderen kunnen je verder helpen en ook lucht verschaffen om met de moeilijke situatie van rouw en verdriet om te gaan. De uitwisseling van ervaringen, het verwoorden van eigen gevoelens van verdriet en onmacht, de goede en verdrietige momenten staan hierbij centraal.

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de leden van de werkgroep. Deze leden zijn te bereiken via het parochiesecretariaat tel: 0165-534 667.

Rouwverwerking