Skip to main content

Sint Norbertusparochie

De Sint Norbertusparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiƫle hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Aanmelding nieuwsbrief

Aanmelding nieuwsbrief

Downloads