Skip to main content

Oecumenische Soepmaaltijden

De werkgroep Oecumenische Soepmaaltijden Roosendaal organiseert sinds 1985 vier vegetarische soepmaaltijden in de Advent en zes in de Veertigdagentijd. Steeds op de maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur in de Kruiskerk aan het Lucasplein. Iedereen is welkom! Deelnemers kunnen vrijwillig doneren aan een goed doel in Roosendaal.

Gezamenlijke maaltijden

Een oeroud gebruik, met religieuze en godsdienstige connotaties. In de bijbel komen veel maaltijden voor met dat karakter, m.n. het Laatste Avondmaal.

Oecumenisch

Leden van verschillende kerken ontmoeten elkaar. Ook mensen die zich niet tot een kerk bekennen, maar wel de spiritualiteit beleven van saamhorigheid over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, kunnen aanschuiven. Een pastor uit één van de kerken gaat voor in gebed en overweging.

Organisatie

De beheerder van de Kruiskerk zorgt voor het op tijd openstellen van de ruimte.

De werkgroep bepaalt het thema voor de Advent en de Veertigdagentijd: vier maandagen van 18.00 uur tot 19.00 uur, resp. zes maandagen in de Veertigdagentijd. Naar christelijk gebruik heeft dit met soberheid te maken, voor sommigen zelfs met vasten.

Oecumenische Soepmaaltijden