Vormen! Waarom?

U zult het zich soms afvragen: “Heb ik mijn kind wel genoeg meegegeven om gelukkig te worden in het leven? Is hij of zij er klaar voor om al grotere keuzes te maken?”
Die vragen gelden ook voor het geloof. U hebt bewust ervoor gekozen uw kind te laten dopen en het lid te maken van de gelovige gemeenschap van christenen. Met uw keuze hebt u uw kind al een bepaalde weg gewezen, de weg van Jezus Christus in zijn Kerk.
De volgende stap is dan het vormsel, het sacrament van de gelovige volwassenheid: een kind kan zijn of haar eigen plaats in de geloofsgemeenschap gaan innemen. Aan het eind van de basisschoolleeftijd gaan kinderen meer en meer hun eigen keuzes maken. Bij de voorbereiding op het vormsel gaan we uitgebreid op die keuze in.

Programma

Sinds 2023 wordt het Vormsel voor de hele parochie toegediend in de Sint-Josephkerk. Dit jaar, 2023-2024, is de datum zaterdag 27 januari 2024, om 17.00 uur.
De data van de voorbereiding zijn: zondag 24 september, 8 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 14 januari 2024. Noteert u deze alvast, want deelname aan het hele programma is verplicht voor het ontvangen van het vormsel.
Voor de voorbereiding worden de kinderen met hun ouders uitgenodigd voor de zondagsviering in de Sint-Josephkerk om 11.00 uur. Tijdens de viering krijgen de kinderen in een nevenprogramma vormselcatechese.
Ook voor de ouders is er enkele malen een informatief nevenprogramma tijdens de viering. We verwachten dat minstens één ouder aanwezig is, maar natuurlijk mag ook het hele gezin komen!
Na de viering is iedereen hartelijk welkom om nog een kopje koffie of thee te drinken met de andere ouders en vormelingen.

Hebt u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met Ria Hoevenaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelding

Aanmelden kind voor het vormsel kan tot 15 september door het aanmeldingsformulier vormeling online in te vullen, Opgave Formulier.
Indien u niet ingeschreven staat bij de parochieadministratie dien u ook het formulier Aanvullende informatie ouders/voogd in te vullen.

Kosten

Voor leden van de parochie is de bediening van sacramenten gratis. Wel vragen we € 30,- ter dekking van de kosten van de voorbereiding, m.n. het werkboek en andere materiaalkosten. U kunt dit bedrag contant betalen aan de leden van de werkgroep op de eerste bijeenkomst.

Lidmaatschap parochie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de parochie, moet u ingeschreven staan in onze ledenadministratie. Mocht u nog niet ingeschreven staan, dan kunt u dit doen via dit formulier. Deze gegevens dienen enkel voor kerkelijk gebruik en worden niet gedeeld met derden.
De jaarlijkse parochiebijdrage bedraagt minimaal € 156,- (tarief 2023). Deze wordt gebruikt voor het onderhoud van onze monumentale kerken, het levensonderhoud van de pastores en de werking van de parochie. U wordt geacht de bijdrage vóór het begin van de vormselbereiding te betalen. U vindt betalingsgegevens hier.
Mocht u om welke reden ook niet kunnen betalen, meldt dit dan bij de werkgroep. Zij zullen u in contact brengen met de pastor van dienst voor een gesprek.
Als ingeschreven lid van de parochie krijgt u automatische het parochieblad thuisbezorgd en ontvangt u via e-mail de digitale nieuwsbrief. Indien u deze op enig moment niet meer wenst te ontvangen, kunt u opzeggen via de website of door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy

De parochie gaat ervan uit dat u er geen bezwaar tegen hebt dat uw kind met naam en toenaam wordt genoemd in het boekje van de vormselviering; dat hij/zij wordt gefotografeerd en/of gefilmd tijdens de viering; dat hij/zij verschijnt op foto’s van de viering in het parochieblad en de digitale nieuwsbrief. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij de werkgroep melden.

Contact

Ria Hoevenaars
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

designed by PJM Rademakers