Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda.

  • Pastoor pater Marc Lindeijer SJ leidt het pastoraal team en is tevens voorzitter van het parochiebestuur. Hij is halftijds in dienst van de parochie en houdt zich vooral bezig met bestuur, missionaire parochie, communicatie en liturgie.
  • Kapelaan pater Antony Varghese SVD, geboren in India, is voltijds in dienst. Naast de reguliere vieringen is hij actief bij de eerste-communievoorbereiding, het seniorenpastoraat en de sociale media; hij is eerst aanspreekbare voor het sacrament van het vormsel.
  • Kapelaan pater Igo Renjaan SVD, afkomstig uit Indonesië, is eveneens voltijds in dienst van de parochie. Hij is vooral werkzaam op het gebied van jeugd- en jongerenpastoraat in brede zin, naast de vieringen door de week en in het weekend. Tevens is hij actief op de sociale media.
  • Pater James Arul SVD, ook Indiër van geboorte, draait voorlopig voor een half jaar mee in de parochie, tot september 2023, om de diaconie te verkennen en verder te ontwikkelen. Hij assisteert tevens bij de reguliere vieringen.
  • Teamassistente Petra de Bruijn verleent secretariële steun aan het pastorale team. Zij verzorgt o.a. het wekelijkse mededelingenblad en de maandelijkse liturgische roosters.
 
Pastoor Marc Lindeijer SJ pater Antony Varghese
pater Marc Lindeijer S.J. 
pastoor
pater Antony Varghese
kapelaan
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Marc Lindeijer E. Antony Varghese
 
 pater Igo Renjaan Petra de Bruijn
pater Igo Renjaan
kapelaan
Petra de Bruijn
Team assistente
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Igo Renjaan  Teamassistente

designed by PJM Rademakers