Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda.

  • Pastoor pater Marc Lindeijer SJ leidt het pastoraal team en is tevens voorzitter van het parochiebestuur. Hij heeft een halftijds benoeming, die hij combineert met zijn ambt als vicaris-generaal van het bisdom Breda en staflid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In de parochie houdt hij vooral bezig met bestuur, communicatie en liturgie; hij is eerst aanspreekbare voor de sacramenten van het doopsel en het huwelijk.
  • Kapelaan pater Antony Varghese SVD, geboren in India, is voltijds in dienst van de parochie. Naast de vieringen in het weekend en door de week is hij actief in de diaconie en in het seniorenpastoraat; hij is eerst aanspreekbare voor uitvaarten in de parochie.
  • Kapelaan pater Igo Renjaan SVD, afkomstig uit Indonesië, heeft voorlopig een halftijdse benoeming, naast zijn pastorale stage in de H.-Maria-Magdalenaparochie in Breda. In onze parochie richt hij zich op jeugd en jongeren, naast de doordeweekse en zaterdagse vieringen.
  • Emeritus pater Bert Wooning SVD is toegevoegd lid van het pastorale team zolang de stage van pater Igo duurt. Hij assisteert in de vieringen door de week en in het weekend en coacht zijn medebroeders met name bij de bediening van de sacramenten.
  • Teamassistente Petra de Bruijn verleent secretariële steun aan het pastorale team. Zij verzorgt o.a. het wekelijkse mededelingenblad en de maandelijkse liturgische roosters.
 
Pastoor Marc Lindeijer SJ pater Antony Varghese
pater Marc Lindeijer S.J. 
pastoor
pater Antony Varghese
kapelaan
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Marc Lindeijer E. Antony Varghese
 
 pater Igo Renjaan Petra de Bruijn
pater Igo Renjaan
kapelaan
Petra de Bruijn
Team assistente
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Igo Renjaan  Teamassistente

designed by PJM Rademakers