Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda. De teamleden hebben taken verdeeld, rekening houdend met ieders ambt (priester of pastoraal werk/st/er) en met ieders kunde, interesse en beschikbaarheid.
Pastoor Ronald van Bronswijk is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het geheel; vanuit de onderlinge taakverdeling is hij meer specifiek verantwoordelijk voor de liturgie (sacramenten en uitvaarten) en de jongeren.
Pastoraal werkster Petra Versnel heeft, naast het teamleiderschap, diaconie en seniorenpastoraat, liturgie (koren, liturgisch materiaal, periodeboekje) en communicatie in haar portefeuille.
Pastoraal werkster Mary Zopfi beheert de aandachtsgebieden catechese en jonge gezinnenpastoraat.
Het pastoraal team wordt ondersteund door Rina van de Watering, die als teamassistente fungeert.

pastoor Ronald van Bronswijk pastor Petra Versnel
Ronald van Bronswijk, 
pastoor
Petra Versnel,
pw
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Ronald van Bronswijk E. Petra Versnel
pastor Mary Zopfi Rina vd Watering
Mary Zopfi
pw 
Rina van de Watering,
teamassistent
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
 
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-54 33 81
 E. Mary Zopfi  E. Rina van de Watering

 De Sint Norbertusparochie draagt samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen het project Spirit. Marjeet Verbeek coördineert de activiteiten van Spirit.

Marjeet Verbeek
Marjeet Verbeek,
projectcoördinator
Spirit in Roosendaal
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel. 06-13 93 27 18
E. Marjeet Verbeek

designed by PJM Rademakers