In januari 2023 ontvangt u de jaarlijkse brief voor de actie Kerkbalans. Voorafgaand vragen we uw aandacht voor een bijzonder onderdeel van deze actie. Wist u dat u altijd op een belastingvoordeel kunt rekenen als u de kerkbijdrage periodiek schenkt?
Een gewone gift kunt u aftrekken, maar er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een minimum van € 60,00. Alleen wat u dan meer geeft mag u aftrekken tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Bij een periodieke gift heeft u geen last van een drempel en ook niet van het maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen voor giften.
Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen kunt u tussen 20% en 49,5% van het geschonken bedrag terugkrijgen bij uw belastingaangifte. Op dit moment zijn er al veel parochianen die jaarlijks een vaste kerkbijdrage geven. Toch zijn er maar weinig parochianen die periodiek schenken en zo gebruik maken van het belastingvoordeel waar u altijd op kunt rekenen.
Het periodiek schenken kan plaatsvinden na het ondertekenen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst. Hierin spreekt u af om minimaal vijf jaar lang een vast bedrag te schenken. Ook de parochie ondertekent de overeenkomst als ontvanger en geeft u het getekende exemplaar terug. U moet de overeengekomen kerkbijdrage tenminste vijf jaar achterelkaar schenken om het schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wat levert het u op?

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden als indicatie voor 2023. In iedere individuele situatie zal het belastingvoordeel verschillen van onderstaande voorbeelden, bijvoorbeeld door andere heffingskortingen.

 • 60 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 60 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 60 euro betalen en 22 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 38 euro.
 • 150 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 150 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 150 euro betalen en 55 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 95 euro.
 • 300 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 300 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 300 euro betalen en 111 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 189 euro.
 • 600 euro (verzamelinkomen vanaf € 73.031)
  • zonder overeenkomst 600 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 600 euro betalen en 297 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 303 euro.

Wat levert het de parochie op?

Als u overweegt om een hogere kerkbijdrage te geven en deze als periodiek bedrag wilt schenken, dan ontvangt de parochie flink hogere inkomsten. Zelf krijgt u de verhoging voor een groot deel weer terug bij uw belastingaangifte. Er is dus sprake van een win-winsituatie.
Als 100 parochianen periodiek gaan schenken, dan ontvangt de parochie jaarlijks een geschat extra bedrag van circa € 3.000 tot mogelijk € 12.000 aan extra kerkbijdragen. Dat is een welkome hogere kerkbijdrage. De Sint Norbertusparochie heeft de ANBI-status verkregen juist om aftrekbare giften mogelijk te maken.
Op de website van de protestantse kerken vind u een actuele schenkcalculator. https://pkn.schenkcalculator.nl/. Zoek deze calculator eens op en probeer het uit! In deze calculator kunt u goed berekenen welk bedrag in uw eigen situatie past.

Vraag advies!

Aarzel niet om advies aan ons te vragen: Zo is het verstandig om de schenkingsovereenkomst altijd individueel aan te gaan. Bij onverhoopt overlijden vervalt de individuele overeenkomst en daarmee de betalingsverplichting voor de achterblijvende partner. Maar u kunt ook vastleggen dat de overeenkomst stopt wanneer uw partner overlijdt. Ook is het goed om te weten dat het percentage waartegen de giften kunnen worden afgetrokken jaarlijks daalt naar 36,93% in 2023.

Wilt u meer informatie of advies over het periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld”, stuur dan uw bericht aan de penningmeester van onze parochie.

designed by PJM Rademakers