Tarieven voor kerkelijke diensten

Om te kunnen functioneren heeft de parochie financiële middelen nodig. De belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie zijn de bijdragen van parochianen. Parochianen dragen op drie manieren bij aan het financieel functioneren:
- ze doen mee aan de Actie Kerkbalans;
- ze geven bij de collectes tijdens de vieringen;
- ze betalen de vastgestelde tarieven voor kerkelijke diensten.

De tarieven voor de kerkelijke diensten worden vastgesteld door het bisdom Breda. De parochie brengt die tarieven aan parochianen voor de volgende diensten in rekening:

 Doop
 Eerste Communie
 Vormsel
 Het gezin van de dopeling,
 communicant of vormeling
 doet mee aan de parochie-
 bijdrage voor
 minimaal  € 156,- per jaar
 Huwelijksviering  € 690,-
 Jubileumviering  € 345,-
 Uitvaartdienst in Roosendaal  € 690,- *
 Gebedsdienst in crematorium of aula  € 460,- *
 Gebedsintentie  €  12,-

* De bijdrage van de afgelopen drie jaren kan worden verrekend met dit tarief. 

Rekeningnummers van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen.

 RK Sint Norbertusparochie, niet voor parochiebijdrage
 Bankrekening Rabo bank:  NL36 RABO 0147 9828 98
  
 RK Parochiekern Emmaüs
 Bankrekening ING bank:  NL87 INGB 0001 3326 89
  
 RK Parochiekern O.L. Vrouwe
 Bankrekening ING bank:  NL16 INGB 0001 1529 65
 
 Geloofsgemeenschap Maria Hemelvaart Nispen
 Bankrekening RABO bank:  NL57 RABO 0144 3090 33
 
 Geloofsgemeenschap Moeder Gods
 Bankrekening ING bank:  NL39 INGB 0001 2068 71
 
 Geloofsgemeenschap De Goede Herder
 Bankrekening ING bank:  NL97 INGB 0001 5041 02
 
 Geloofsgemeenschap Sint Franciscus
 Bankrekening ING bank:  NL52 INGB 0003 5295 93

Met onderstaande linken komt u op nog andere documenten die van belang kunnen zijn.

Parochiebijdrage 2023

Veel gestelde vragen bij een periodieke gift

Download overeenkomst periodiek gift

designed by PJM Rademakers