Tarieven voor kerkelijke diensten

Om te kunnen functioneren heeft de parochie financiële middelen nodig. De belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie zijn de bijdragen van parochianen. Parochianen dragen op drie manieren bij aan het financieel functioneren:
- ze doen mee aan de actie kerkbalans
- ze geven bij de collectes tijdens de vieringen
- ze betalen de vastgestelde tarieven voor kerkelijke diensten

De tarieven voor de kerkelijke diensten worden vastgesteld door het bisdom Breda. De parochie brengt die tarieven aan parochianen voor de volgende diensten in rekening:

 Doop
 Eerste Communie
 Vormsel

Het gezin van de dopeling,
 communicant of vormeling
 doet mee aan de parochie-
 bijdrage voor
 minimaal  € 142,- per jaar

 Huwelijksviering  € 626,- *
 Jubileumviering  € 314,- *
 Uitvaartdienst in Roosendaal  € 626,- *
 Gebedsdienst in crematorium
 of aula
 € 417,- *
 Gebedsintentie  €  11,-

* De bijdrage van de afgelopen drie jaren kan worden verrekend met dit tarief. 

Rekeningnummers van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen.

 RK Sint Norbertusparochie, niet voor parochiebijdrage
Bankrekening Rabo bank: NL 36 RABO 0147982898
 
RK Parochiekern Emmaüs  
Bankrekening ING bank: NL 87 INGB 0001332689
 
RK Parochiekern O.L. Vrouwe
Bankrekening ING bank: NL 16 INGB 0001152965
 
Geloofsgemeenschap Maria Hemelvaart Nispen
Bankrekening RABO bank: NL 57 RABO 0144309033
 
Geloofsgemeenschap Moeder Gods
Bankrekening ING bank: NL 39 INGB 0001206871
 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder
Bankrekening ING bank: NL 97 INGB 0001504102
 
Geloofsgemeenschap Sint Franciscus
Bankrekening ING bank: NL 52 INGB 0003529593

Met onderstaande linken komt u op nog andere documenten die van belang kunnen zijn.

Parochiebijdrage 2022

Veel gestelde vragen bij een periodieke gift

Download overeenkomst periodiek gift

designed by PJM Rademakers