“De taak van de parochie is niet het uitbaten en beheren van onroerend goed.” Dat kopte BN De Stem bij het bericht over de verkoop van de Moeder-Godskerk eind vorig jaar. Wat is dan wel onze taak? Dat stond ook in het bericht, bij monde van ondergetekende en secretaris Hans Steinebach, namelijk: “het verkondigen en voorleven van het evangelie”.

De waarde van een thuis

Onze parochie gebruikt momenteel drie monumentale kerken in Roosendaal en Nispen, plekken waar u en ik graag komen en ons thuis voelen – huis van God én thuis van onze geloofsgemeenschap. De kerkplekken waar we niet meer komen, worden nu versneld verkocht: de Moeder-Godskerk en de Sint-Franciscuskerk aan de Azurietdijk nog deze maand en de Goede Herder in Langdonk volgend jaar. Dat bespaart ons de zorg van het beheer en van de vaste lasten. Én het levert een eenmalige bonus op, die helaas minder groot is dan ze lijkt, omdat op twee van de drie kerken nog een forse lening rust. De grote uitgaven van het afgelopen jaar – het dak van de Sint-Josephkerk en de verwarming van de OL-Vrouwekerk – doen die bonus nog verder slinken. Maar goed, onze kerken zijn ons wat waard. Voor Nispen bijvoorbeeld blijven we strijden.

Gulle gevers

Voor mij liggen nu de jaarrekening van 2021, de ontwikkeling van de kerkbijdrage in dit jaar, 2022, en het overzicht van de collecten in november. Dat we 2021 positief hebben afgesloten, is vooral te danken aan de opbrengst van beleggingen (die wisselen echter jaarlijks, zoals je kerken je maar één keer kunt verkopen). De inkomsten uit kerkbijdragen, collecten, giften, enz. daarentegen zijn allemaal achteruitgegaan ten opzichte van 2020. Maar er is hoop! Uw kerkbijdrage in 2022 is iets vermeerderd: in totaal € 138.000 tot november, in plaats van € 133.000 tot diezelfde maand vorig jaar. Zouden we het niveau van 2020 terug kunnen halen, € 140.000? Dat moet toch lukken! Of het niveau van 2019, € 152.000? Waarom niet? Want als ik kijk naar de maandelijkse collecten, dan word ik steeds getroffen door uw gulle gaven in de tweede collecte, voor goede doelen als onze Caritas.

Dat de parochie óók een goed doel is, mag u gerust weten. Sommigen weten het al. Ik denk aan die mevrouw die € 500 gaf voor de verwarming van de OL-Vrouwekerk. Ik denk ook aan die meneer die in zijn testament de Sint-Norbertusparochie tot universeel erfgenaam had gemaakt.

Uw grootste kerkbijdrage

Vorig jaar heb ik u gewezen op de mogelijkheid van de periodieke gift, met voor u een groter belastingvoordeel en voor ons meer inkomsten. Zestien parochianen hebben daar tot nu toe gebruik van gemaakt en twaalf hebben hun lopende gift verhoogd. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen…’ Graag besluit ik echter met terug te gaan naar het begin van deze brief: geld en gebouwen zijn noodzakelijke middelen, maar geen doel op zich. Waar het uiteindelijk om gaat, is een bezield geloof, een vaste hoop en een werkzame liefde. Is dat niet de grootste kerkbijdrage die we kunnen leveren? Bij u thuis, in uw omgeving en natuurlijk samen op één van die drie kerkplekken, die ons zoveel waard zijn.

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochie ( hier ) en achter in het parochieblad.

Met genegen groet, mede namens de paters en de leden van het parochiebestuur,

Pastoor Marc Lindeijer SJ
Werkgroep Kerkbalans

designed by PJM Rademakers