U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur. U kunt een voorbeeld van zo’n overeenkomst downloaden via de website van onze parochie ( Overeenkomst periodiek gift ) of via de site van de belastingdienst ( www.belastingdienst.nl ).

Vul de overeenkomst in tweevoud in en stuur deze ondertekend op (aan: Penningmeester Sint Norbertusparochie, St Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal).
Het parochiebestuur ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage, en verwerkt u uw bijdrage aan de parochie bij uw belastingaangifte.

designed by PJM Rademakers