In 2015 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur, met instemming van bisschop Liesen, een parochieraad opgericht. De parochieraad adviseert het pastoraal team over het pastoraal beleid, en evalueert met het team het pastoraal functioneren van de parochie.

De leden van de parochieraad zijn gekozen uit de verschillende parochiekernen, en zijn betrokken bij allerlei aspecten van het parochiewerk. Met deze samenstelling kan de parochieraad een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de éne Sint Norbertusparochie.

De leden van het pastoraal team zijn, net als de vicevoorzitter van het parochiebestuur, ook lid van de parochieraad (op basis van hun functie). De pastoor is de voorzitter van de parochieraad.

De parochieraad vergadert drie keer per jaar.

designed by PJM Rademakers