vacatureParochiebestuur Sint Norbertusparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie is als volgt samengesteld: 

Pastoor Klemens Hayon    Maarten Mallekoote
pater Klemens Hayon SVD
Pastoor, voorzitter
mail Klemens Hayon
  Maarten Mallekoote

ad-interim Vicevoorzitter 
mail Vicevoorzitter

vacature
  Piet Tak
vacature
Secretaris
mail Secretaris
  Piet Tak
Penningmeester
mail Penningmeester

angèle oerlemans

 

vacature

Angèle Oerlemans

Vrijwilligers
mail Vrijwilligers 

 
Personeelszaken & Vrijwilligers
mail Vrijwilligers 
vacature  

vacature 

Communicatie
mail Communicatie 
  Parochie Ontwikkeling
mail Ontwikkeling
     Ria Goosens
   

Ria Goossens-Rovers
Notulist
parochiebestuur

 

Het parochiebestuur heeft een aantal commissies benoemd waaraan het een deel van haar taken heeft gedelegeerd. Zo wordt er voor elke parochiekern een parochiekerncommissie gevormd, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Ook zijn er een financiële commissie gevormd, een commissie gebouwen en een commissie communicatie.

designed by PJM Rademakers