sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 3 december 2023

1e zondag van de Advent

We steken nu de eerste kaar1 advents aan
en denken aan de aarde, de zon en de maan,
in het begin voor ons door God gemaakt,
want waar de zon de aarde raakt,
gaan planten en bomen groeien,
gaan struiken en bloemen bloeien.
Laat ons van een nieuwe toekomst dromen
omdat het kerstfeest weer gaat komen.

  

Mededelingen

Tienergroep
Op vrijdag 8 december organiseren we een toffe avond van 19.15u tot 21.30 uur in het pastoraal centrum van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. Op deze avond zullen jullie o.a. ontdekken, hoe jullie zelf een licht kunnen zijn voor anderen. We gebruiken de methode Rock Solid van Youth for Christ. Ook tieners, die (nog) niet bekend zijn met het Rooms-Katholieke geloof, zijn van harte welkom. In de nieuwsbrief en op de parochie-website www.sint-norbertusparochie.nl kun je onze uitnodigingen vinden.

Dit weekend is er een tweede collecte van Caritas bestemd voor Jarige Job. Zij trakteren kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Zij geven geen geld maar een anonieme verjaardagsbox t.w.v. € 35,00 vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en een mooi cadeau.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:
St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.

O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

LEZINGENDIENST 2-3 december 2023
1e ZONDAG VAN DE ADVENT

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja (63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7)
Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is eeuwig! Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren. Omwille van de stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God. En Gij staat bij, al wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen. Die bij al wat zij doen aan U denken! Vertoornd waart Gij op ons maar wij volharden in het kwaad: hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? Wij allen waren als onreinen, onze goede werken als kleding door stonden bevuild; Als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand die eer aan dacht uw Naam te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht van ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. Toch zijt Gij, Heer onze Vader; Wij zijn het leem, Gij de boetseerder: Wij zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: Zie op ons neer: wij zijn uw volk!

Antwoordpsalm (80)
Respons: God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (1, 3-9)
Broeders en zusters,

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven, Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets te kort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus Christus.

Acclamatie voor het evangelie – Alleluia

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (13, 33-37)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als me een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg zeg Ik tot allen: weest waakzaam!” 

Vredeslicht van Betlehem
Op woensdag 13 december 2023 om 19.00u wordt het Vredeslicht van Betlehem verdeeld onder de deelnemende parochies van de Zone Brabantse Wal. De eucharistieviering vindt plaats in de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom.

U bent van harte welkom! 

Peuterkleutervieringen en kindernevendiensten
Vanwege onze Kerst-gezinsviering op 24 december, Kerst-Peuterkleuterviering op 25 december en Kerst-Kindernevendienst op 26 december zal er geen Peuterkleuterviering zijn op zondag 3 december en zondag 7 januari en geen Kindernevendienst op zondag 17 december! Meer informatie over onze Kerstvieringen volgt nog. Heeft u een vraag? Mail dan alstublieft naar Chantal Dircken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Vr. 1 dec. t/m 1 jan. 2024 Advent-ramen-route Nispen
 • Ma. 4 dec. 10.00u-11.30u Mediteren aan de Kade o.b.v. A. Stoop.
 • Ma. 4 dec. 18.00u Oecumenische Soepmaaltijd in de Kruiskerk.
 • Wo. 6 dec. 12.30u “Samen aan tafel” 2e Adventsmaaltijd in Residentie De Kroeven vanuit het seniorenpastoraat met voorganger pater K. Hayon SVD
 • Wo. 6 dec. 14.00u-16.30u Basiscursus mandala tekenen in parochiecentrum Sint-Joseph. Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Do. 7 dec. 10.00u Buurthuis Kalsdonk ‘Koffie-ochtend van het Lichtpuntje’.
 • Do. 7 dec. 19.00u Taizé viering in de O.L.-Vrouwekerk. Na afloop een gezellig samenzijn met een kopje koffie of thee.
 • Do. 7 dec. 19.30u-21.00u Informatieavond Alpha cursus in Eventum, Dr. Ir. Van Veenweg 8, 4612PE Bergen op Zoom. Deze start op 11 januari 2024.
 • Vr. 8 dec. 14.30u Gebedskring Missionaire Parochie o.l.v. Edin van Ham in de Dagkapel van de Sint-Josephkerk.
 • Za. 09 dec. 14.30u-17.30u Iconen schilderen met Marieta Rotariu in het klooster aan de Kade, Kade 23 te Roosendaal. Informatie en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Za. 9 dec. 10.00u-14.00u Kerstmarkt in Sint-Josephkerk
 • Zo. 10 dec 12.30u-16.00u Kerstmarkt in Sint-Josephkerk.
 • Zo. 10 dec. 13.30u-16.00u Sing-in in de Sint-Josephkerk.
  vierigen 4tm10 12

designed by PJM Rademakers