sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie

Zondag 25 oktober 2020

De liturgie van deze dag: Dertigste zondag door het jaar

Ter overweging

dertigstezondagdoorhet jaarBemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat Gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.
           (Huub Oosterhuis)

Mededelingen

Allerheiligen – Allerzielen in de Sint Norbertusparochie
Aan het begin van de maand november gaan onze gedach¬ten meer dan anders uit naar familiele¬den en andere dierbare mensen die ons ontvallen zijn. Het is de tijd van het jaar waarin de kerk Allerheiligen en Allerzielen viert. Op deze hoogfeesten staan we stil bij het geheim van het leven en sterven en bidden we voor onze overledenen.
Dit jaar krijgen deze twee bijzondere dagen een extra geladenheid door de vele slachtoffers van covid-19, waarbij sommigen in eenzaamheid zijn gestorven en familieleden geen echt afscheid hebben kunnen nemen. Door de huidige beperkte lockdown worden we bovendien uitgedaagd om op een creatieve manier vorm te geven aan deze twee bijzondere dagen.

In de Sint Josephkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk te Roosendaal
Om zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven deze twee hoogfeesten te vieren en hun overleden dierbaren te gedenken, hebben we een gedachtenisroute in beide kerken vormgegeven waarbij men o.a. een kaarsje ter nagedachtenis kan branden. Deze route kan men individueel of samen met het eigen gezin lopen, met gepaste afstand tot andere mensen, voorzien van een mondkapje, gedesinfecteerde handen bij binnenkomst en met 30 deelnemers tegelijk in de kerk, op zondag 1 november en op maandag 2 november, telkens tussen 10.30 – 12.00u in de Onze Lieve Vrouwekerk en tussen 12.00 – 13.30u in de Sint Josephkerk. Eenieder die in deze tijd op zoek is naar troost, is zonder verplichte aanmelding vooraf van harte welkom, ook wie geen parochiaan is of niet katholiek is gedoopt. Onze deuren staan voor u open!

Naast deze gedachtenisroute kan een beperkt aantal mensen op deze dagen deelnemen aan een eucharistieviering. Omdat Allerheiligen dit jaar op zondag valt, wordt dit hoogfeest op de gebruikelijke tijden van het weekend gevierd met maximaal 30 deelnemers: in de Sint Josephkerk op zaterdag om 17.00u en op zondag om 11.00u; in de Onze Lieve Vrouwekerk op zaterdag om 18.30u en op zondag om 9.30u. Op maandag 2 november wordt het hoogfeest van Allerzielen gevierd, ’s morgens om 9.30u in de Onze Lieve Vrouwekerk en om 11.00u in de Sint Josephkerk. Voor al deze vieringen dient men zich vooraf aan te melden, uiterlijk op vrijdag 30 oktober bij het secretariaat van de kerk waar men wil deelnemen aan de viering. Gezien de opgelegde beperkingen is de avondviering in beide kerken dit keer alleen bestemd voor de nabestaanden van de parochianen die tussen half oktober 2019 en half oktober 2020 overleden zijn.

In de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen
In Nispen was men eveneens gewend om op Allerzielen een viering te houden ter nagedachtenis van de overleden parochianen. Het was telkens een bijzondere viering met passende teksten en liederen, die door velen indrukwekkend werd gevonden. De coronatijd maakt het dit jaar niet mogelijk om het op deze manier te doen. Daarom is de werkgroep aan de slag gegaan met te kijken wat wel mogelijk is.
Dit jaar wordt er een herdenkingsboekje gemaakt van alle overledenen van het afgelopen jaar. Tevens zal in de kerk een gedachtenisroute worden aangebracht, waar u op gepaste afstand veilig aan kunt deelnemen met maximaal 30 personen in de kerk aanwezig.
Voor deze gedachtenisroute wordt de kerk op meerdere tijden opengesteld. Zondag 1 november is de kerk geopend van 9.30 – 11.00 u. en op maandag 2 november is de kerk geopend van 9.30 – 11.00 u. en 19.00 - 20.00 u.
Misschien kan een bezoek aan onze kerk en het lopen van deze gedachtenisroute helpen om het verlies van uw dierbare een plek te geven. U bent van harte welkom!

Seniorenviering Residentie De Kroeven
Deze viering die gehouden zou worden op woensdag 28 oktober gaat i.v.m. de vele besmettingen niet door.

Mystieke tekstlezing Julianne of Norwich
“Onze kleding is god, die ons liefdevol induffelt en omwikkelt, rondom rond neerhangend in omhelzing en omsluiting uit tedere liefde, om ons toch maar niet los te laten.”
Deze vrouw uit de 14de eeuw heeft een eigenzinnige kijk op god. Zij ziet nabijheid tot god juist in onze lichamelijkheid en in ons alledaagse leven. Een kijk die in haar tijd verguisd werd en die ons nu juist aanspreekt en uitdaagt.
Petra Galama brengt u in gesprek met haar woorden en met elkaar rondom dit ondoorgrondelijke mysterie. Met alle ruimte voor verbeelding en verwondering.
Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal
Data: maandag 9 en 30 nov. En 14 dec. Tijd: 19.30 tot 21.45 uur
Kosten: € 40.- voor de avonden
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via www.spiritwijs.eu

Tijdens de viering in de kerken in het weekend van 25 oktober is er één collecte. Deze collecte is bestemd voor het pastorale werk in parochie en bisdom. De Caritas vraagt op 1 november uw aandacht voor de actie
“Wij willen delen”. Daaraan kunt u deelnemen door achter in de kerk in de manden levensmiddelen te deponeren die bestemd zijn voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.

Opgave van de intenties

Van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren van het parochie centrum en de andere secretariaten:
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645. Geopend: werkdagen van 09.00 tot 11.30 u
H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394. Geopend: woensdag van 09.30 tot 11.00 u

Vieringen in de komende week:

Dinsdag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in Mariagaard
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Donderdag 29 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in Mariagaard
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Donderdag 29 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed O.L. Vrouwekerk

Vieringen komende weekend:

H. Maria Hemelvaart
Zondag 1 november en maandag 2 november
Geen viering (zie bij de mededelingen)

O.L. Vrouwekerk
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Zondag 1 november 09.30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: Pastoor R. v. Bronswijk en pastor P. Versnel
Maandag 2 november 09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Maandag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering voor nabestaanden overleden parochianen van het afgelopen jaar
Voorganger Pastoor R. v. Bronswijk

St. Josephkerk
Zaterdag 31 oktober 17.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Zondag 1 november 11.00 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: Pastoor R. v. Bronswijk en pastor P. Versnel
Maandag 2 november 11.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor R. v. Bronswijk
Maandag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering voor nabestaanden overleden parochianen van het afgelopen jaar
Voorganger: Pastor P. Versnel

Na de vieringen is er géén ontmoetingsmoment met koffie/thee.

Intenties Sint Norbertusparochie

Dopelinge: Maya Wozniak (kapel Mariagaard)

H. Maria Hemelvaartkerk
Jan Pelders weduwnaar van Addy Roeken, Adrie Denissen-Elst, Jac Goossens; jaargetijde To Gommeren e.v. Willem Braat, overleden ouders en familie Kees Nelen en Wies van de Sanden, overleden ouders en familie Vos-Bastiaensen,
Fons Oostvogels e.v. Naantje Peeters en Adriënne, Piet van Wesel e.v.
To Antonissen, Adriana Antonissen, overleden familie Bastiaensen-Dekkers en Joke, Piet Kerstens e.v. Betsy Blom, overleden ouders Blom-Boot, Willy Verpalen, Lisa Suijkerbuijk e.v. Pierre Verpalen, Jos Martens e.v. Corry Gabriëls en Ilona.

O.L. Vrouwekerk
Lieske Kriesels-Matthijssen, Annie Bogers-van Aart,
Jaargetijde Robert de Bruijckere

St. Josephkerk
Tonny Koop-Wijnen, Joke van der Made-van Os, Kees Schrauwen,
Jeanne Tak-Zwartjes, Anny Mulders-Mens, Adrianus Roeken en Anna van Wezel, Piet van Veen en overleden familie, echtpaar Koppens-van Soest en zoon Joost, Tonny Koop-Wijnen, Joke van der Made-van Os, Annie en Pros van As-Besters, overleden ouders Balemans-van As en Jos Heeren,
Adri en Riet Hack-Notenboom, uit dankbaarheid, overleden broer Adri, een ernstig zieke schoonzus, uit dankbaarheid voor een geslaagde operatie.

designed by PJM Rademakers