sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
18 februari 2024

1e Zondag in de veertigdagentijd


mededelingenvel 4feb24Watervloed en woestijn, in realiteit twee uitersten een overvloed aan water een totaal gebrek aan water maar wanneer je het water aan de lippen staat
en je geen uitweg meer ziet, er sprake is van totale ontreddering en hopeloosheid, doemt de woestijn voor je op, verlatenheid, stilte, op jezelf teruggeworpen, er is geen water, geen bron, je zult zelf op zoek moeten, nieuwe bronnen moeten creëren uit het niets, op zoek naar water dat  leven geeft.

 Mededelingen

Seniorenbijeenkomst in Roosendaal Zuid De werkgroep contact en zingeving Seniorenpastoraat nodigt u uit op woensdag 21 februari voor een seniorenbijeenkomst in Residentie De Kroeven, Kroevenlaan 100, met als thema ‘de heilige Valentino’ van 14.00u-16.00u. Inloop vanaf 13.30u. Op 14 februari vieren we Valentijnsdag. Onze voormalige pastoraal werkende Els Ettes gaat samen met ons op zoek naar de diepere betekenis van hetgeen Valentijn voor ogen stond. Tot uiterlijk 19 februari a.s. kunt u een bericht sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0165-53 46 67 (ma. t/m vr. van 9.00u tot 11.30u en 13.30u tot 16.00u).

Dit weekend en komend weekend is er één collecte. Deze is bestemd voor het werk binnen de eigen parochie en het bisdom.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St. Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L. Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M. Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

LEZINGENDIENST 17-18 FEBRUARI 2024
1e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Eerste lezing uit het boek Genesis (9, 8-15)
Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga ik mijn verbond aan met u en uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. “Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.” En God zei: “Dit is het teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. “Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levend wezens; alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.”

Antwoordpsalm (25)

Respons: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (3, 18-22) Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de zonden – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

Acclamatie voor het evangelie – Alleluia

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (1, 12-15) In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangengenomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Tienergroep vrijdag 23 februari 2024
Op vrijdag 23 februari dagen we je uit door actieve, ludieke spellen om je emoties op de proef te stellen. We ontwerpen onze eigen emoji. En we ontdekken door stukjes van Bijbelverhalen, dat God ook emoties heeft. Ben je tussen 11 en 16 jaar oud. We komen bij elkaar van 19.15u tot 21.30u in het pastoraal centrum naast de O.L.- Vrouwekerk. Inloop vanaf 19.00u. In je eentje of met een vriend(-in) ben je van harte welkom, ook wanneer je (bijna) nooit naar de kerk gaat of niet christelijk bent opgevoed. Info: Kapelaan Igo Renjaan SVD.

24 uur voor de Heer 8 en 9 maart 2024
Jaarlijks vindt ook in het Bisdom Breda het gebedsinitiatief ’24-uur voor de Heer’ plaats. Hiermee geven parochies en congregaties in het bisdom Breda gehoor aan de oproep van paus Franciscus aan de hele wereld om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de Veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in een context van eucharistische aanbidding.
In 24 uur tijd, van vrijdag 12.00 uur tot zaterdag 12.00 uur, zullen verschillende parochies en congregaties in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding. Op vrijdag 8 maart van 15.00u-16.00u Kapel in het Klooster aan de Kade (23) Zusters Franciscanessen van Charitas.

Stille omgang in Amsterdam ( ook voor jongeren) 16 en 17 maart 2024 De Stille Omgang is een jaarlijkse pro­ces­sie die sinds 1345 in stilte en gebed wordt gelopen door het hart van Am­ster­dam.
Website: bisdombreda.nl/actueel/activiteiten/

WEEKOVERZICHT

  • Di. 20 febr. 14.00u Rondleiding Sint-Josephkerk en pastorie i.v.m. 100 jarig bestaan voor leden Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale”.
  • Wo. 21 febr. 12.00u Vastenmaaltijd in Residentie De Kroeven georganiseerd door het seniorenpastoraat met als voorganger I. Renjaan SVD.
  • Do. 22 febr. 19.45u Vol-zin lezing over slavernij door Prof. Van Den Brande, theoloog, filosoof en groot verteller in Broederhuis St. Marie, Boomstraat 7, Huijbergen. Inloop vanaf 19.15u. Vrijwillige bijdrage € 5,00.
  • Za. 2 mrt. Excursie naar tentoonstelling Visioenen ‘Naar de rand van de hemel’ in museum Krona te Uden. Maximaal 12 deelnemers. Verzamelen om 9.30u bij St. Josephstraat 2. Kosten € 15,00 voor auto, koffie incl. gebak. Entree museum € 11,00. Lunch brasserie: eigen kosten. Opgave vóór 19 febr. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. uw 06-nummer.

vieringen 1902tm25022024

designed by PJM Rademakers