Parochiebestuur Sint Norbertusparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie is als volgt samengesteld: 

pastoor Ronald van Bronswijk   Maarten Mallekoote kl
Ronald van Bronswijk,
pastoor, voorzitter
mail Ronald van Bronswijk
  Maarten Mallekoote,
vicevoorzitter
mail Maarten Mallekoote
     
Rene Mensl kl   Arno Havermans
René Mens,
secretaris
mail René Mens
  Arno Havermans,
penningmeester
mail Arno Havermans
     
Pieter Havermans kl   Anne Moeniralam kl
Pieter Havermans,
personeelszorg

mail Pieter Havermans
  Anne Moeniralam,
vrijwilligersbeleid,
vertrouwenspersoon
mail Anne Moeniralam
     
 Kees van den Bijgaart   Ankie Ibes pasfoto 2019
Kees van den Bijgaart,
gebouwen
mail Kees van den Bijgaart
  Ankie Ibes,
communicatie
mail Ankie Ibes
pastor Petra Versnel  
Petra Versnel,
adviseur namens het
pastoraal team
mail Petra Versnel
 

Het parochiebestuur heeft een aantal benoemd waaraan het een deel van haar taken heeft gedelegeerd. Zo wordt er voor elke parochiekern een parochiekerncommissie gevormd, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Ook zijn er een financiële commissie gevormd, een commissie gebouwen en een commissie communicatie.

designed by PJM Rademakers