Wat is communie?

eerste-communie

Het woord 'Communie' is afgeleid van het Latijnse woord 'Communio', dat 'Gemeenschap' betekent. Het verwijst naar het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. Tijdens deze maaltijd brak hij het brood en deelde het uit aan zijn tafelgenoten, met de woorden: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten.’(Marcus 14: 22-23).

De Communie is het moment in de Eucharistieviering waarop de gelovigen de heilige Hostie, het Heilig Brood ontvangen. Wie van dit eucharistisch brood eet, heeft 'communie' met Jezus en vormt met de andere gelovigen één gemeenschap (communio).

De eerste heilige communie

Eerste Communie1De eerste communie is de eerste volledige deelname aan de eucharistieviering. Als zodanig is de eerste communie ook inderdaad, na het doopsel en het vormsel, de voltooiing van de christelijke initiatie. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen van de christelijke initiatie ook één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het doopsel van Eerste communie2volwassenen. In de huidige katholieke kerk zijn deze drie stappen uit elkaar gehaald.

Om de kinderen voor te bereiden worden er in de Sint Norbertusparochie twee projecten gebruikt, namelijk.

  • "Door de Poort" (Heilige Maria Hemelvaart)
  • "Blijf dit doen" (Moeder Gods, Onze Lieve Vrouwe en Emmaüs).

BlijfDitDoen project

Alle voorbereidingen vinden plaats in de parochie en worden eerste communie3verzorgd door vrijwilligers, in samenwerking met de ouders. Aan de r.-k. scholen wordt gevraagd om in de lessen ook aandacht aan de Eerste Communie te besteden.

Eerste Communie 2020

Op 17 mei  1e communie St. Josephkerk
Op 21 mei  1e communie O.L. Vrouw
Op 07 juni  1e communie H.M Hemelvaart

Inschrijvingsformulier Eerste Communie

designed by PJM Rademakers