Uitgesproken in alle kerken van de parochie door leden van het parochiebestuur.

In het afgelopen jaar heeft het parochiebestuur het gebouwenbesluit met betrekking tot de kerkgebouwen in Roosendaal-stad voorbereid en voorgelegd aan de bisschop van Breda. Het parochiebestuur besloot om de St. Josephkerk als de éne stadskerk voor Roosendaal aan te wijzen, en vroeg instemming aan de bisschop om de Onze Lieve Vrouwe kerk met klooster aan de Kade en de Moeder Godskerk aan de Kennedylaan te sluiten en te herbestemmen.

Over dit besluit is indringend gesproken met de bisschop van Breda. Bisschop Liesen acht het wenselijk om de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade nog niet te sluiten. Het bisdom onderzoekt welke functies zij voor het klooster en de kerk kan initiëren. Om geen kansen voor de toekomst uit te sluiten heeft het parochiebestuur ermee ingestemd om het klooster en de Onze Lieve Vrouwekerk voorlopig open te houden.

De bisschop heeft ingestemd met het besluit van de parochie om de Moeder Godskerk te sluiten en voor deze kerk een andere bestemming te zoeken. In overleg met de parochiekern Moeder Gods zal het moment van sluiten, later dit jaar, worden gekozen.
Het parochiebestuur en pastoraal team blijven zich inspannen voor de verdere uitbouw van de Sint Norbertusparochie.

designed by PJM Rademakers