Een vraag die vaak wordt gehoord want veel mensen, vooral ouderen, zijn eenzaam omdat zij om welke reden dan ook niet meer, of te weinig, buiten komen en daardoor geen contacten meer hebben. De gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal is een beweging die vanuit het christelijk geloof mensen nabij wil zijn.

Vanaf november 2009 kent de parochie een groep parochianen en andere mensen die zich inzetten voor mensen ‘wiens leven dreigt te verschralen.’ Voor haar activiteiten zocht zij een basis en vond die bij de Sant’Egidio beweging in de aandacht voor vriendschap, gebed en gemeenschap.

Op dit fundament bouwden zij haar activiteiten uit zoals: maatjescontacten met senioren, een School van Vrede met opvang voor kinderen en huiswerkbegeleiding en Een andere kerst. Maandelijks komt men op de derde donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk bijeen voor gebed met aansluitend een broodmaaltijd en gesprek.

Per september 2017 is de gemeenschap officieel deel geworden van de Sant’Egidiobeweging wereldwijd.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende plaatsen:
- Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal (sint-norbertusparochie.nl –
onder subtitel diaconie)
- Nederland (santegidio.nl)
- Sant’Egidio België (santegidio.be)

Gemeenschap van SantEgidio Roosendaal

designed by PJM Rademakers