Het is een rare tijd. Het is stil op straat, we horen allerlei berichten op radio, tv en internet die ons onrustig maken. Jullie, kinderen, kunnen niet meer naar school maar krijgen wel allerlei taakjes om thuis aan te werken.

Beste kinderen,
Het is een rare tijd. Het is stil op straat, we horen allerlei berichten op radio en tv en internet die ons onrustig maken. Jullie, kinderen kunnen niet meer naar school, maar krijgen wel allerlei taakjes om thuis aan te werken. Daar word je onrustig van en het vreemde is dat papa of mama eigenlijk ook niet goed weten wat er gebeurt. Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen die er gebeuren. Allerlei mensen die elkaar helpen. Iedereen lijkt veel aardiger tegen elkaar dan normaal en de meeste mensen zijn ook minder gehaast. Soms is het gezellig zo met zijn allen samen thuis, maar soms valt het niet mee om met het hele gezin in een kleine ruimte te zijn.
Misschien heb je al gehoord dat er door het Coronavirus allerlei activiteiten, ook voor jullie,binnen onze parochie niet door kunnen gaan. We kunnen nu niet met groepen mensen bij elkaar kunnen komen, net zoals je ook niet kunt gaan sporten of naar de muziekvereniging kunt gaan. Dat vinden wij heel jammer.
Maar juist nu wil ik jullie nog iets vertellen over een mooi gebruik in onze kerk. Misschien heb ik het al eerder aan je verteld bij de peuter/kleuterviering of bij de eerste communievoorbereiding.
Heb je wel eens goed rondgekeken toen je een keer in de kerk was? Heb je toen gezien dat er bij Maria altijd kaarsjes branden? Misschien heb je daar zelf ook wel eens een kaarsje aangestoken met opa, oma, mama of papa. Mensen steken vaak een kaarsje op in de kerk als ze iets willen vertellen, aan God of Maria.
Want het mooie van God en Maria is dat zij altijd naar je luisteren. Soms heb je gedachten in je hoofd, die je moeilijk aan andere mensen kunt vertellen. Als je iets spannend vindt, of als je ergens verdrietig over bent. Of juist misschien blij. Dan mag je weten dat je dat altijd aan God kunt vertellen, want God zal altijd naar je luisteren waar je ook bent. Je kunt met God praten met woorden, door te praten, te zingen of door ze op te schrijven. Maar je kunt ook door iets te doen met God praten, zonder woorden. Bijvoorbeeld door een kaarsje op te steken. Zo kun je God vragen of hij bij je wil zijn, je wil helpen.
Dat zou je nu thuis ook een keer kunnen doen, samen met papa of mama. Een kaarsje aansteken, iets opschrijven of een kruisteken maken. Je kunt misschien ook samen praten over wat je zou willen vertellen aan God. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
We vinden het heel jammer dat we voorlopig niet samen kunnen komen in de kerk, omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Maar we hopen dat wij jullie allemaal, als alles voorbij, is weer te zien.

Pastor Mary Zopf

designed by PJM Rademakers