Diaconie en Caritas, over wederzijdse hulp

Diaconie is de zorg van mensen aan anderen, binnen de eigen kring en daarbuiten, zelfs wereldwijd. Het gaat om hulp en ondersteuning die vanuit gelovige inspiratie wordt geboden. Het woord betekent letterlijk: dienst, zorg, hulp, dienstbaarheid. Als gelovigen weten wij ons geroepen mee te werken aan het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen. Waar mogelijk werken we met anderen samen voor het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

designed by PJM Rademakers