Onbekend maakt onbemind, zo luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook waar: bekend maakt bemind. We gaan elkaar beter begrijpen en aardiger vinden als we elkaar wat beter leren kennen. Op die manier wil Platform WerkSaam Roosendaal gestalte geven aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben en een vredestichter te zijn.

WAAROM DIT PLATFORM ?

Wat ons als mensen verbindt is belangrijker dan wat ons van elkaar onderscheidt.
De wereld wordt meer liefdevol en vreedzaam als we dat meer realiseren.

Daarom organiseert het Platform WerkSaam Roosendaal activiteiten, waarbij mensen van verschillende culturen (en levensbeschouwingen) elkaar kunnen ontmoeten.

designed by PJM Rademakers