Onbekend maakt onbemind, zo luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook waar: bekend maakt bemind. We gaan elkaar beter begrijpen en aardiger vinden als we elkaar wat beter leren kennen. Op die manier wil Platform WerkSaam Roosendaal gestalte geven aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben en een vredestichter te zijn.

designed by PJM Rademakers