Gemeenschap van SantEgidio RoosendaalAl sinds jaar en dag wordt in de St. Norbertusparochie in Roosendaal kleding ingezameld. In de Josephkerk is die kleding bestemd voor “mensen in nood”.
In de O.L.Vrouwekerk gaat de kleding rechtstreeks naar gezinnen die dat nodig hebben en er soms zelfs om vragen via de verschillende maatschappelijke organisatie zoals b.v. wij zijn, de wijk- en jeugdverpleegkundige of het pastorale team. Ook werkt de O.L.Vrouwekerk samen met Het leger des Heils.

De ervaring heeft ons geleerd dat er ook in Roosendaal behoefte is aan goede, gebruikte kleding. Daarom wordt er op dit moment achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereiding van een kledingbank. De Gemeenschap van Sant”Egidio wil hiermee haar steentje bijdragen aan een betere wereld.
Er is dus veel bedrijvigheid in het klooster aan de Kade waar Sant’Egidio Roosendaal tegenwoordig haar domicilie heeft. Die voorbereidingen vragen veel tijd en inzet van onze vrijwilligers en ook de zusters van Caritas, die sinds kort in het klooster wonen, dragen hieraan een steentje bij. 

Het doel van de kledingbank is geheel in de geest van Sant’Egidio. Deze lekengemeenschap werkt wereldwijd aan rechtvaardigheid en vrede, zo ook in Roosendaal.
Als de voorbereidingen zijn afgerond en de coronamaatregelen laten het weer toe hoort u zeker meer van ons. Intussen blijft Sant’Egidio Roosendaal zich in het klooster aan de Kade inzetten voor de arme, minderbedeelde en eenzame medemens en wel voor jong en oud.

Wij houden u op de hoogte.
Namens Sant’Egidio Roosendaal.

designed by PJM Rademakers