Gemeenschap van SantEgidio RoosendaalAl sinds jaar en dag wordt in de St. Norbertusparochie in Roosendaal kleding ingezameld. In de Josephkerk is die kleding bestemd voor “mensen in nood”.
In de O.L.Vrouwekerk gaat de kleding rechtstreeks naar gezinnen die dat nodig hebben en er soms zelfs om vragen via de verschillende maatschappelijke organisatie zoals b.v. wij zijn, de wijk- en jeugdverpleegkundige of het pastorale team. Ook werkt de O.L.Vrouwekerk samen met Het leger des Heils.

De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen insams kledingactie logo1 Nood. Op het hoofdkwartier in Leek vindt een grove voorselectie plaats: kleding – niet kleding. Ook vuile en beschadigde kleren worden eruit gehaald. De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.
Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

designed by PJM Rademakers