Parochianen die om welke reden dan ook moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk bij te wonen wordt de gelegenheid geboden om thuis de communie te ontvangen. Voor het ontvangen van de communie thuis kunt u contact opnemen met het een van de drie parochiesecretariaten.pyxcis

Leden van de bezoekwerkgroep of de pastor komen dan (meestal) op vrijdagmorgen de heilige communie thuisbrengen. Met gebed en communie sluit u zo aan bij de eucharistie die in de gemeenschap heeft plaats gevonden.

designed by PJM Rademakers