BiechtIedere mens komt in zijn leven voor allerlei keuzes te staan en raakt soms verzeild in moeilijke situaties. Men neemt daarbij ook wel eens beslissingen, of doet dingen, waar men later spijt van heeft. Ieder mens maakt fouten. Daardoor kun je met andere mensen in de knoop raken, maar ook met jezelf en met God.

Als dat zo is, kan men in een gesprek met een priester uitspreken wat men graag anders had willen doen. Men kan aangeven hoe men het goed zou willen maken, als dat kan. En als men spijt heeft, kan dat hardop worden gezegd. Daarna geeft de priester namens Jezus aan dat het vergeven wordt, zodat men een nieuwe start kan maken. Mensen krijgen zo een nieuwe kans om het goede te doen.

Als u wilt biechten kunt u een afspraak maken met pastoor Marc Lindeijer SJ

Bijbelse grond

In de Bijbel spreken veel teksten over Gods goedheid en barmhartigheid. Dat is de basis van de overtuiging dat God wil vergeven.

In het evangelie schenkt Jezus vol liefde vergeving aan mensen die Hij ontmoet (bijvoorbeeld aan een tollenaar in Lc. 5, 27-32). Jezus schetst de barmhartigheid van God in gelijkenissen, zoals in de parabel met de verloren zoon (Lc. 15, 11-32). Jezus zei: ‘niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken’ (Lc. 5, 31-32).

Na de verrijzenis sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’ (Joh. 20, 21-23). Zo gaf Jezus aan zijn apostelen de volmacht om zonden te vergeven in zijn Naam.

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 20 november 2013 gaf Paus Franciscus onderstaand getuigenis.

Paus Franciscus

Ook de Paus gaat biechten, om de twee weken. Want de Paus is ook een zondaar. ‘De biechtvader luistert naar de dingen die ik hem vertel, geeft me advies en vergeeft me. Want we hebben allen die vergiffenis nodig.
Het gebeurt maar al te vaak dat we iemand horen zeggen dat het volstaat om je zonden rechtstreeks aan God op te biechten. En inderdaad, ik zei het reeds, God luistert altijd. Maar in het sacrament van de verzoening zendt God een broer om de vergiffenis aan te reiken, de zekerheid van de vergiffenis, in naam van de Kerk.’

designed by PJM Rademakers