Actie Kerkbalans2023De maand januari is traditioneel de maand van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we in de Sint Norbertusparochie ook: hoe was 2022 en wat gaat 2023 brengen? In januari maken we de (financiële) balans op en gaan we van start met de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Een moeilijk jaar, dat onze samenleving veranderde!

Helaas was 2022 wederom een bewogen jaar. In februari brak de oorlog in Oekraïne uit, wat ook grote gevolgen had voor onze energieprijzen. De stikstof problematiek werpt forse schaduwen op de toekomstige inrichting van ons land. En het terugdringen van de woningnood vergt grote inspanningen. Maar laten we vertrouwen op de veerkracht van onze samenleving om tot goede oplossingen te komen. Ons parochiebestuur is inmiddels compleet en vol goede moed het nieuwe jaar 2023 gestart. Samen met het pastorale team en onze vrijwilligers zetten zij hun schouders onder de toekomst van de Sint Norbertusparochie. Onze vrijwilligers vormen met al hun inzet, activiteiten en positieve insteek een belangrijke basis voor onze parochie. Er zijn in 2022 zelfs nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Dat geeft interessante mogelijkheden en biedt toekomst. Ons pastorale team is weer op volle sterkte en ondersteunt u in uw geloof, op mooie momenten en bij droevige gebeurtenissen. Maar daarbij hebben we u, die onze parochie een warm hart toedraagt, nodig. Het thema van de Actie Kerkbalans luidt: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Met uw financiële bijdrage kunnen wij in 2023 veel goede en mooie dingen realiseren en de parochie vitaal houden. Doet u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken via:

  • IBAN-bankrekeningnummer NL87 INGB 0001 3326 89
    ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Emmaüs.

  • IBAN-bankrekeningnummer NL16 INGB 0001 1529 65
    ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern O.L.Vrouwe

  • IBAN-bankrekeningnummer NL57 RABO 0144 3090 33
    ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Heilige Maria Hemelvaart.

Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal voordeliger is uw bijdrage in de vorm van een periodieke schenking, meer hierover vind u hier >>> namens het parochiebestuur

Werkgroep Kerkbalans

designed by PJM Rademakers