De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, verplicht aan gebruikers van deze website mee te delen dat wij cookies gebruiken en wat wij met de verzamelde gegevens doen.

Daarnaast heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland regels opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. klik hier

De webmaster is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RK Sint-Norbertusparochie
Sint Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
0165 – 53 46 67

De webmaster is de door het bestuur van RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal benoemde beheerder, voor wat betreft de gegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld. Hij/zij is te bereiken via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verwerkt persoonsgegevens door het gebruik van deze website. De volgende gegevens worden verwerkt:
   - IP-adres
   - locatiegegevens
   - gegevens over de activiteiten op onze website
   - internetbrowser en apparaat type
met deze (persoons)gegevens worden bezoekersaantallen geregistreerd en het gedrag op de website geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van "producten en diensten" af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal bewaart persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verstrekt geen persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het opslaan van cookies kan voorkomen worden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal en hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van betrokkene hebben geregistreerd, in een computerbestand naar betrokken of een ander, door betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal wil er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

* vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel

Cookies in uw browser uitschakelen

Internet Explorer
   - Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools')
   - Vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options')
   - Klik op het tabblad 'Privacy'
   - De instelling waarmee de meeste sites werken is Medium
   - Onder de knop Advanced kunt u de gedetailleerd opties zelf opgeven
Firefox
   - Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools)
   - Daarna Opties (Options)
   - Klik op het tabblad Privacy
   - Onder de optie 'Geschiedenis' heeft u 3 mogelijkheden:
     1 'Geschiedenis onthouden'
         Cookies worden opgeslagen
     2 'Nooit geschiedenis onthouden'
        er worden geen cookies geaccepteerd
     3 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
        hier kunt u 'Cookies van websites accepteren' aan- of uitzetten
Chrome
   - Klik op het gereedschap icoon
   - Kies voor Opties
   - Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor Inhoud
   - Maak uw keuze bij 'Cookies"
Safari (Mac)
   - Kies de optie 'Safari'in het menu
   - Kies de optie 'Voorkeuren'
   - Kies het tabblad 'Beveiliging'
   - Onder 'Accepteer Cookies' kunt u ze aan- of uitzetten

Privacy nog beter beschermen?

Wilt u uw privacy echt goed beschermen?
Zet Cookies en Javascript in uw browser uit, en werk vanachter een proxy.
Lees dan alle voorwaarden van websites zorgvuldig.

designed by PJM Rademakers