Aan godshuizen geen gebrek in onze parochie: drie grote kerken in gebruik, twee in de verkoop (Franciscus en Moeder Gods), één verhuurd (Goede Herder), plus de kapel van Mariagaard, waar we om niet gebruik van mogen maken dankzij de Stichting Sociaal Steunfonds Sint-Jan, en twee devotiekapellen, namelijk de Mariakapel in de Brugstraat en de Vredeskapel in Nispen. U begrijpt waarom zelfs voor een zeer bekwaam man als Lodewijk Emmen de portefeuille gebouwen te zwaar was om in z’n eentje te beheren en hij in januari met spijt in het hart afscheid nam van ons bestuur. We zijn hem nog steeds dankbaar voor al zijn inspanningen.

Hoe nu verder? was toen de vraag, want gebouwen vragen voortdurend om aandacht en grote gebouwen vragen om veel aandacht… Herinnert u zich de storm in februari, die het dak van de Sint-Josephkerk zwaar beschadigde? In diezelfde maand werd ons het idee ingeblazen (ook de heilige Geest waait) om het over een andere boeg te gooien, namelijk niet één bestuurder, maar een commissie. Op elk van onze drie kerklocaties zou één persoon een mandaat van het bestuur krijgen om zorg te dragen voor het gebouw en samen zouden ze een commissie vormen. Op de Sint-Joseph was gebouwenman Rini van den Boogaard de voor de hand liggende mandataris. In Nispen vonden we al in februari oud-parochiebestuurder Kees van den Bijgaart bereid om een mandaat op te nemen. Op de Kade werd dat met ingang van april Joseph Dekkers (in het dagelijks werk bijgestaan door Ernst Deij), die tevens zorg gaat dragen voor de kapel aan de Brugstraat. Eens te meer trof het me hoe behulpzaam onze parochianen altijd zijn!

Op 4 mei ging er bericht naar het bisdom dat we een gebouwencommissie hadden ingesteld. Dat was goed nieuws, maar ook echt nieuws, omdat andere parochies nog niet zo’n commissie hadden. Dat betekende dat we zelf de vorm en werkwijze moesten bedenken. Daar zijn we zo’n twee maanden mee bezig geweest – parochiebestuur, commissieleden én de kanselarij van het bisdom. Op 23 juni kon eindelijk het elf artikelen tellende “Huishoudelijk reglement parochiële gebouwencommissie” worden vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur. We zullen het hier niet reproduceren – u vindt het op onze website –, maar ik hoop dat u mijn vertrouwen deelt dat we met deze nieuwe commissie een grote stap dichter bij ons doel zijn om onze parochie te verzekeren van een in alle opzichten toekomstbestendig aantal kerken.

Pastoor Marc Lindeijer SJ

designed by PJM Rademakers