actienigeria

Een uitvaart in Nigeria wordt altijd verzorgd door de naaste familie. Ook al woon je in het buitenland, dit is en blijft de verantwoordelijkheid van het gezin. Nu heeft de parochiegemeenschap een gezin onder haar gelederen die uit dit land gevlucht is. Toen de vader vanwege een overlijden in maart 2020 op bezoek was in Nigeria is hij daar echter overleden. Het gezin heeft geen inkomen om de vliegreis naar Nigeria te bekostigen. Daarom vraagt Sant’Egidio uw aandacht voor de ‘Actie uitvaart Nigeria’.

De komende weekenden staan er collectebussen voor deze actie achter in de kerken. Bij hun afscheidsreceptie op 18 juli a.s. vragen pastor Ronald van Bronswijk en Mary Zopfi u bij te dragen aan deze actie. Met elkaar wordt zo mogelijk gemaakt dat moeder en de kinderen naar Nigeria kunnen gaan. Zij kunnen dan afscheid te nemen van hun man en vader en hem daar begraven. Meer informatie vindt u op de flyer die achter in de kerken ligt en op de website van de parochie en van santegidioroosendaal.nl

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL47 INGB 0007 9098 15 of gebruik maken van de collectebussen in de kerk.

designed by PJM Rademakers