adventsactieTen gevolge van 20 jaar burgeroorlog en hongersnood is in Somalië goede geboortezorg nauwelijks beschikbaar, waardoor de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren.adventsactie 2021

In de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, is een gezondheidscentrum opgezet dat in de stad en de omliggende kampen voor ontheemden, zorg en begeleiding biedt aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. Onze parochie wil dit steunen: op 28-29 november is er een extra collecte, heel de advent staan er bussen achter in de kerk en u kunt ook rechtstreeks doneren via: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
Daarnaast hebben we nog een aparte actie: achter in de kerken zijn speciale kerstkaarten te koop, getekend door kinderen van 5 tot7 jaar. Een mapje van 5 dubbele kaarten, met enveloppen, kost slechts € 2.

adventsactie tekeningDe ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen zijn hoopvol: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn, zijn we er nog niet. We weten nog niet wat de corona-crisis wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar los daarvan halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een moeder in het kraambed.

Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.

Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot of kunnen vrouwen de reiskosten niet betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern opgeleide verloskundigen.

Daarom steunt Adventsactie projecten zoals dat in Burdhubo. De traditionele vroedvrouwen worden daarbij ingezet als doorverwijzers.

designed by PJM Rademakers