Jozef2Precies 150 jaar nadat St. Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk heeft de Paus aangekondigd dat er een bijzonder Jozefjaar is ingegaan op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen.

Dit jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten.

Lees hier volledig artikel RKkerk

designed by PJM Rademakers