Omgaan met rouw en verdriet is geen gemakkelijke opgave. Als je een dierbaar iemand uit je gezin, je familiekring of vriendenkring hebt verloren, lijkt het alsof je leven volkomen veranderd is. Het aanpassen aan een nieuw leven, zonder degene die je dierbaar is, kost tijd. Gevoelens van verdriet over het gemis, boosheid, machteloosheid, het besef van het (definitieve) afscheid, de leegte dringen zich op. Het is een tijd waarin mensen worstelen met vragen als: hoe ga ik met die gevoelens om, hoe moet ik alleen verder?

Eenmaal per jaar start in de parochie een gespreksgroep die bestaat uit lotgenoten die ervaren hebben wat het betekent om een dierbare aan de dood te verliezen. Deze gespreksgroep betstaat uit 5 en maximaal 8 personen. Deelname aan de groep is niet gebonden aan leeftijd of kerkelijke gezindte. De begeleiding is in handen van twee leden van de werkgroep.

De gespreksgroep start op dinsdag 10 – 17 – 24 – 31 oktober en 7 – 14 – 21 november 2023 in één van de ontmoetingsruimtes in het Klooster aan de Kade, Kade 234 , Roosendaal.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de werkgroep rouwverwerking. De leden van deze groep zijn te bereiken via het parochiesecretariaat tel: 0165-534667.

designed by PJM Rademakers