De voormalige parochie H. Maria Hemelvaart te Nispen dateert van 1157.Heilige Maria Hemelvaart Voorafgaand is waarschijnlijk rond het jaar 1000 de eerste Nispense Kerk of kapel gebouwd. Vanaf die begin tijd bezat de Norbertijnenabdij van Tongerlo het patronaatsrecht.
Omstreeks 1427 zal er een nieuwe kerk gebouwd zijn, toegewijd aan de H. Maria Hemelvaart.
In mei 1583 gaat deze kerk tijdens de 80-jarige oorlog in vlammen op en tussen 1613 en 1618 wordt er een nieuwe kerk gebouwd.
Na enig rondzwerven in de tijd van de Hervorming krijgt Nispen in 1797 van de Hervormden de helft van de kerk terug en sinds 1828 heeft de Katholieke Kerk het gehele gebouw weer in beheer en kreeg Nispen priesters van het Bisdom.
Eind 2001 is de pastorie verkocht. Ter vervanging is het voormalig filiaal van de Rabobank, tegenover de voormalige pastorie, ingericht als pastoraal steunpunt.

H. Maria Hemelvaart - Kerkplein 7 - 4709 BJ Nispen

designed by PJM Rademakers