Corona

Nederlandse bisschoppen:
alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt wekelijks bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke dinsdagmiddag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Rien en Joke de Klerk gaan al sinds 2002 jaar voor in dit gebed. U bent van harte welkom.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

designed by PJM Rademakers