aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

De parochie wil met het project ouderen stimuleren en een aanbod doen om gevoelens van eenzaamheid en uitsluiting te voorkomen.

Kernwoorden

Vier kernwoorden vormen de pijlers waarop heel het project rust, namelijk aandacht, contact, participatie en zingeving.
Bij aandacht gaat het om de feitelijke aandacht voor ouderen (jongere en oudere senioren) in hun situatie, aandacht waardoor de ander wordt gezien en gehoord, waardoor hij of zij de kans krijgt te delen wat hem/haar bezig houdt, waardoor hij/zij kan groeien en waardoor zijn/haar welzijn en welbevinden worden bevorderd.
Bij contact gaat het om het leggen van contact met senioren en tussen senioren onderling. Gevoelens van vereenzaming worden hierdoor tegengegaan, wat het mentaal beleven en functioneren van mensen ten goede zal komen.
Bij participatie gaat het om het actief meedoen in de samenleving, als deelnemer aan een activiteit of als vrijwilliger die de activiteit gestalte geeft. Belangrijk is het daarbij de eigen mogelijkheden te ontdekken en te benutten om mee te doen en zo het leven als goed en betekenisvol te ervaren.
Bij zingeving gaat het erom zin in iets te krijgen, ergens de zin van in te zien en (levens)antwoord te geven op nieuwe vragen die het ouder worden oproepen. Impliciet en expliciet kan daarbij het RK-perspectief ter sprake komen. Dit kernwoord brengt ook de eerdere kernwoorden samen en geeft er een meerwaarde aan. Aandacht, contact en participatie dragen immers bij aan de beleving van een zinvol bestaan.

Contact

Tot begin oktober 2017 werd het project geleid door Bernard van Lamoen (†). Onder zijn inspirerende leiding wist het project zich te ontwikkelen en werden de eerste activiteiten georganiseerd.
Sinds 1 april 2018 wordt het project voortgezet door Petra Versnel-Mergaerts.
Voor contact met haar of voor meer informatie over het project kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dankzij subsidie

Het project loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 en wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van:

het Kansfonds,

 Kansfonds groen
 
de Gemeente Roosendaal,

gemeenteroosendaal
 
Stichting Pastorale Zorg Sint Joseph
en Missiefonds Sint Joseph.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designed by PJM Rademakers