Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Pastor Petra Versnel, de seniorenpastor in de Norbertusparochie, ging voor in de gebedsviering ’s morgens en verzorgde de inleiding op het geloofsgesprek.
De Franciscusdag viel dit jaar op het feest van St. Joseph. Zowel St. Franciscus als St. Joseph kregen op deze dag volop aandacht.
Bij aankomst in de kerk werd een aantal deelnemers gevraagd hun droom in een “wolkje” te schrijven die in takken werden gehangen en gedurende de gehele dag zijn meegenomen. Ook in de verkondiging en tijdens het geloofsgesprek ging het over dromen. In de bijbel wordt vier maal geschreven over een droom van St. Joseph. De ene keer werd Joseph toegesproken via een engel (boodschapper) de andere keer door God zelf. En telkens kreeg hij een opdracht.
Na de koffie en de inleiding op het geloofsgesprek gingen de deelnemers met een drietal vragen aan de slag. Uiteraard over dromen: welke dromen heb je nog en wat doe je ermee? Heb je dromen gehad die zijn uitgekomen? Dromen geven moed: waar of niet waar? Bijzonder welke dromen de senioren nog hebben voor de toekomst; waarover zij zoal hebben gedroomd enz. Het meest bijzondere was wel de openheid en het vertrouwen waarmee de verschillende dromen met elkaar werden gedeeld.

Daarna volgde de warme maaltijd die werd bereid door Peter Kesseler. Na de maaltijd gaan we onze dromen en creativiteit, evenals Joseph, omzetten in daadwerkelijk doen. Onder leiding van Peet Quintus hebben de deelnemers geprobeerd hun droom op canvas te schilderen. Er werd enthousiast geschilderd; hard gewerkt en veel gelachen. Uiteindelijk bleek dat er echte talenten onder de deelnemers waren.

Deze prachtige kunstwerkjes worden de komende maanden in de kerken in Roosendaal en Nispen tentoongesteld.
De planning van de tentoonstelling is als volgt:

30 maart - 18 april St. Josephkerk;

20 april – 8 mei Moeder Godskerk;

10 mei - 1 juni O.L.Vrouwekerk;

3 -11 juni Maria Hemelvaart-kerk in Nispen. Daarna gaan de schilderijtjes terug naar de “kunstenaars”.

De dag werd afgesloten met een viering van gebed en handoplegging door de pastores
Els Ettes, Petra Versnel en Piet Swinne. Zowel de deelnemers; de pastor als de vrijwilligers hebben een zinvolle; inspirerende en sfeervolle dag beleefd.

designed by PJM Rademakers