sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 17 november 2019

De liturgie van deze dag: Drieëndertigste zondag door het jaardrieendertigstezondagdoorhetjaar

Eerste lezing uit de profeet Maleachi 3, 19-20a
      Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.
Antwoordpsalm uit Psalm 98
      Rechtvaardig bestuurt de Heer de wereld, de volken met billijkheid.
Tweede lezing uit de tweede brief van de apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica 3, 7-12
      Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Evangelie volgens Lucas 21, 5-19
      Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

Ter overweging

Het doel van de Werelddag van de Armen is meer dan concrete hulp geven.
Het doel is te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven. Daarvoor is een volgehouden inzet nodig. “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn liefde, die zichtbaar wordt door ‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van christelijke liefde helder maken.
God heeft verschillende manieren en wegen om het hart van mensen te raken. Zeker, de armen komen naar ons toe, omdat we hen eten geven, maar wat ze werkelijk nodig hebben is meer dan ons aanbod van een boterham of warme maaltijd. De armen hebben onze handen nodig om ze op te tillen, onze harten om weer genegenheid te voelen, onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen.
In één woord: ze hebben liefde nodig.”

Mededelingen

Pastoraal steunpunt in Residentie De Kroeven
Woensdag 20 november 2019 seniorenontmoeting met als thema: ‘Geven en ontvangen’
In deze tijd van het jaar volgen allerlei feesten elkaar in hoog tempo op: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en Nieuwjaar. Op velerlei manieren worden we uitgedaagd tot geven en ontvangen. Wat valt er op hogere leeftijd te geven en te ontvangen? Is dat met elkaar in goede balans? U bent van harte welkom op deze middag!
Woensdag 27 november seniorenviering met als thema: “Meevoelen: medicijn dat wonderen doet” De voorganger is: Pastor P. Versnel.

Koffieochtend Het Lichtpuntje
Op 21 november is er om 10.00u weer een koffieochtend van Het Lichtpuntje in Buurthuis Kalsdonk.

Mystieke tekstlezing
“Zo zag ik dat de Godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel.” Op het eerste gezicht is dit een prachtige, maar ook bijzondere uitspraak van mystica
Julianne van Norwich. Mystici zeggen immers dat God onkenbaar is. En toch zeggen deze woorden dat we gemakkelijker van God kunnen weten dan dat we onze eigen ziel kennen. Het is een paradoxale uitspraak, kenmerkend voor mystiek, waarin ons denken geen houvast vindt en die ons daardoor laat luisteren naar onze diepere intuïtie. In deze bijeenkomsten lezen en bespreken we woorden van Julianne om ons te laten begeleiden in het mysterie van wie wij ten diepste zijn. 
Begeleiding: Dr. Petra Galama. Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal.
Data: 11 november om 19.30 tot 21.45 uur. Kosten: € 40.- voor vier avonden.
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 5211 5226.

Mariënburglezing door Henk Meeuws.
Op maandag 25 november a.s. In het licht van het geloof verdient het meest alledaagse betoon van liefde, door wie dan ook verricht, christen of niet, alle bemoediging en hoogachting. Een pleidooi voor diaconie. Mariastede, St. Theresiastraat 44. Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur. Kosten € 10,00.

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Donderdag  18.00 uur  Gebedsviering Sant’ Egidio
 in de O.L. Vrouwekerk

 

designed by PJM Rademakers