sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 u en van 13.30 – 16.00 u

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 26 januari 2020

De liturgie van deze dag: Derde zondag door het jaar

Ter overweging

derdezondagdoorhetjaar

Wij zijn het lichaam en Één is het hoofd,
Één Geest geeft leiding en roept tot geloof.
Één God, de Vader, wij allen gedoopt in één hoop.
Christus die opsteeg en hemelhoog leeft, Jezus is Hij, liefde die alles geeft.
Hij ging ten onder en bracht aan het licht blij bericht.

Hij geeft zijn gaven, aan ieder haar deel: leraar of herder, een ander profeet. Zijn blijde boodschap doet opstaan en leert ommekeer.
Vrouwen en mannen horen zijn stem, vormen zijn lichaam, getuigen van Hem, 
bidden en dienen en zeggen Hem voort: levend woord.
                                Uit de gezangen van Iona

Mededelingen

Afscheid pastor Piet Swinne
Op zondag 2 februari a.s. zullen we tijdens een feestelijke eucharistieviering om 11.00u in de Sint Josephkerk afscheid nemen van Piet Swinne als parochiepriester. Omdat het die dag het feest van Maria Lichtmis is, zullen we deze viering starten met een kaarsenwijding. Alle parochianen worden bij deze uitgenodigd om van thuis een nog ongebruikte kaars mee te nemen naar de kerk en deze, voorzien van een sticker met uw naam erop, in een mand bij de ingang van de kerk te leggen. Aan het begin van de viering worden al deze kaarsen gewijd. Na afloop van de viering kunt u uw gewijde kaars weer mee naar huis nemen.

Huispaaskaars
U kunt vóór 6 maart intekenen voor een huispaaskaars. De prijs van deze kaars is € 22,00. Intekenformulieren liggen achter in de St. Josephkerk.

Pastoraal steunpunt in Residentie De Kroeven
Woensdag 29 januari 14.00 uur: Spelletjesmiddag
Woensdag 5 februari: ‘Samen aan tafel’: lunch met volop ruimte voor ontmoeting. U kunt zich opgeven tot vrijdag 31 januari via tel: 0165-534667 .

Koffie-ochtend in het Lichtpuntje
Donderdag 30 januari bent u welkom in buurthuis Kalsdonk van 10.00 - 11.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie/thee worden er over verschillende onderwerpen van gedachte gewisseld.

Stille Zaterdag
Op zaterdag 1 februari is er een Stille Zaterdag in het klooster van de O.L.V. kerk, Kade 23, van 10.00 - 17.00 uur: een tijd van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen. Begeleiding: Theresia de Meijer (0165-558916).
Aanmelden graag tot dinsdag 28 januari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taizéviering
Iedere eerste donderdag van de maand bent u van harte welkom in de Taizéviering. Op donderdag 6 februari vanaf 18.30 u wordt door het koortje de liederen gerepeteerd. Hierbij kunnen zich nog personen aansluiten. Ook is het koor op zoek naar een gitarist. Om 19.00 u begint de viering in de
O.L. Vrouwekerk. Na de viering is er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Kleding inleveren
Zaterdag 1 februari om 10.00 kunt u kleding inleveren in de St. Josephkerk voor Sams’ kledingactie. De opbrengst gaat naar noodhulp van Cordaid Mensen in Nood. Tevens kunt u boeken, platen, cd’s en artikelen inleveren voor de rommel- en platenmarkt.

Weekendliturgie
H. Maria Hemelvaart
Zondag 26 januari 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Gem. koor St. Caecilia.
Voorganger: pastor P. Swinne
O.L. Vrouwekerk
Zaterdag 25 januari 18.30 u Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastor P. Swinne
Zondag 26 januari 09.30 u Eucharistieviering m.m.v. St. Alfonsuskoor
Voorganger: pastor F. Burm
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Sint Josephkerk
Zaterdag 25 januari 17.00 u Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastor P. Swinne
Zaterdag 25 januari 19.00 u Vormselviering m.m.v. Koorgroep Cadans Voorgangers: Mgr. J. Liesen en pastoor R. v. Bronswijk
Zondag 26 januari 11.00 u Geen viering. U bent die ochtend om 10.00 uur van harte welkom in de oecumenische viering in de Kruiskerk.
Tijdens de vieringen in de eigen kerken is er één collecte voor het pastorale werk in de parochie en het Bisdom.

Opgave van de intenties
Van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren van het parochiecentrum en de secretariaten:
O.L. Vrouw tel: 0165-534645. Geopend: werkdagen van 09.00 tot 11.30 u
H.M. Hemelvaart tel: 0165-365394. Geopend: woensdag van 09.30 tot 11.00 u

Vieringen in de komende week:
Dinsdag      09.00 u Eucharistieviering in Mariagaard
Dinsdag     14.30 u Rozenkransgebed in de St. Josephkerk
Donderdag 09.00 u Eucharistieviering in Mariagaard
Donderdag 18.30 u Taizéviering in de O.L. Vrouwekerk

Vieringen volgend weekend
H. Maria Hemelvaart
Zondag 2 februari 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Koorgroep Cadans
Voorganger: pastor P. Versnel
O.L. Vrouwekerk
Zaterdag 1 februari 18.30 u Woord- en Communieviering met samenzang
Voorganger: pastor P. Versnel
Zondag 2 februari 09.30 u Eucharistieviering m.m.v. St. Alfonsuskoor
Voorganger: pastor F. Burm
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Sint Josephkerk
Zaterdag 1 februari 17.00 u Woord- en Communieviering met samenzang.
Voorganger: pastor P. Versnel
Zondag 2 februari 09.30 u Viering met kinderzegen.
Voorgangers: pastoor R. v. Bronswijk en pastor M. Zopfi
Zondag 2 februari 11.00 u Feestelijke Eucharistieviering waarin we afscheid nemen van pastor P. Swinne als parochiepriester. M.m.v. Gemengd koor en andere koorleden uit de parochie.
Voorgangers: pastoraal team.

designed by PJM Rademakers