Ouders die hun kinderen vertrouwd willen maken met het kerkelijk leven, hebben in onze parochie diverse mogelijkheden:

Vieringen voor peuters en kleuters

Op de eerste zondag van de even maanden is er om 11 uur in de huiskapel van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade een viering voor kinderen van + 1,5 tot 7 jaar (groep 3): de Peuterkleuterviering. De vieringen hebben steeds dezelfde opbouw met de bel, het kruisteken, een welkomstliedje, een verhaal, een gebedje, nog een liedje bij het verhaal en de afsluiting. De verhalen worden verteld door pastor Els en uitgespeeld door de kinderen, vaak samen met de volwassenen. Meestal krijgen de kinderen nog iets mee en na afloop is er tijd om samen nog even iets te drinken in de Refter. Het thema van seizoen 2017-2018 is “Verhalen van Jezus”.

Kindernevendienst ofwel kinderwoorddienst

Op de tweede zondag van elke maand is er, tijdens de viering van 11 uur in de Sint Josephkerk, een speciale woorddienst voor kinderen van + 7 tot 11 jaar, dus groep 3 t/m 7. Na het openingswoord van de pastor gaan de kinderen naar een andere ruimte om daar te luisteren naar de Bijbellezing van de zondag in voor hen begrijpelijke taal. Na een gesprekje over het verhaal wordt er meestal nog iets geknutseld of gekleurd. De kinderwoorddienst wordt afgesloten met een gebedje. Tijdens de collecte komen de kinderen weer in de kerk om de rest van de viering mee te maken.

Zondag+

Op enkele zondagen in het jaar wordt de viering gecombineerd met extra activiteiten voor het hele gezin. Dat kan een gesprek zijn over de lezingen van die dag, of het inoefenen van liederen die tijdens de vieringen worden gezongen. Voor kinderen is vooraf een korte bijeenkomst over wat er in de viering aan de orde komt. Het hele gezin kan zo betrokken zijn bij de zondagse viering.

Eerste Communievoorbereiding

Kinderen die hun Eerste Communie gaan doen worden voorbereid om voor het eerst helemaal mee te doen aan een Eucharistieviering. Dat doen ze door in de voorbereidingsperiode enkele keren naar de zondagse viering te komen, met hun ouders en broertjes en zusjes. De eerste keer is er een viering met uitleg over wat er allemaal gebeurt tijdens een Mis, de andere keer blijven ze in de dienst, tot na de woorddienst. Een volgende keer zijn ze juist tijdens de woorddienst in een andere ruimte om te werken aan de voorbereiding. Op deze manier raken ze langzamerhand vertrouwd met hoe er in de kerk gevierd wordt. Ook de broertjes en zusjes doen mee in deze speciale Zondag+.

Voor parochiekernen Onze Lieve Vrouwe en Emmaüs is alle voorbereiding op zondagochtenden gepland, meestal in de Onze Lieve Vrouwekerk. In parochiekern Moeder Gods gebeurt de communievoorbereiding gedeeltelijk ook op vrijdagmiddagen. In Nispen is de communievoorbereiding vooral op woensdagmiddagen.

Alle data op een rijtje: zie bijgaand schema.

designed by PJM Rademakers