De voormalige parochie Moeder Gods werd opgericht op 25 maart 1965.Moeder Gods kerk

Na een paar jaar gebruik van een noodkerk, die de naam De Ark kreeg, werd op 11 oktober 1967 de huidige kerk ingezegend.


Het zorggebied omvatte aanvankelijk Kroeven-Noord. Later groeide dit uit tot de wijk Kroeven en Tolberg in haar geheel.

De naam van de parochie werd gekozen als herinnering aan het feit dat de Norbertijnen in 1268 in het gebied van Langdonk een kapel bouwden gewijd aan de Moeder Gods.

Moeder Godskerk - President Kennedylaan 73 - 4707 AW Roosendaal

designed by PJM Rademakers