Er is een Herinneringsboekje over de Moeder Godskerk gemaakt door Ria Schoenmakers en Jacqueline Chamuleau. Na de slotviering is dit uitgereikt, maar door de drukte in de kerk en de oplage van 450 stuks is lang niet iedereen in de gelegenheid geweest om dit naslagwerkje op een rustig moment te bekijken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit boekje, klik dan hier voor de digitale versie.

De voormalige Onze Lieve Vrouweparochie was een fusie van de parochie van OLVrouwe kerkHet Heilig Kruis (west) en de Sint Jansparochie (centrum) in 2003.

Men ging kerken in de voormalige Paterskerk die door de Redemptoristen in 1874 in gebruik was genomen en aan de Onze Lieve Vrouweparochie werd overgedragen.

De kerk functioneert nu dus al plaats van samenkomst voor het Noord-westelijk deel en het centrum van Roosendaal.

De kerk heeft naast een aparte Mariakapel ook een kapel toegewijd aan Sint Gerardus.

Het klooster dat er aan vast ligt functioneert als steunpunt en heeft ook een huiskapel die gebruikt wordt voor kleine vieringen.

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Kade 23 - 4703 GA Roosendaal

St JosephkerkDe voormalige Sint Josephparochie vormde vanaf  2001 – 2013 samen met de Fatima- en de H. Hartparochie de Emmaüsparochie.

Nadat de O.L. Vrouw van Fatimakerk (2004) en H. Hartkerk (2006) waren gesloten bleef de Sint Josephkerk over in het Noord-Oosten van Roosendaal.


Het bouwwerk opgetrokken in de vorm van een kruis is een product van de Amsterdamse school. Bouwpastoor van Mierlo kreeg de opdracht deze kerk te bouwen die in 1924 werd ingewijd.

In de afgelopen jaren is de kerk evenals de pastorie grondig gerestaureerd.

Sint Josephkerk - Sint Josephstraat 2 - 4702 CW Roosendaal

De voormalige parochie Moeder Gods werd opgericht op 25 maart 1965.Moeder Gods kerk

Na een paar jaar gebruik van een noodkerk, die de naam De Ark kreeg, werd op 11 oktober 1967 de huidige kerk ingezegend.


Het zorggebied omvatte aanvankelijk Kroeven-Noord. Later groeide dit uit tot de wijk Kroeven en Tolberg in haar geheel.

De naam van de parochie werd gekozen als herinnering aan het feit dat de Norbertijnen in 1268 in het gebied van Langdonk een kapel bouwden gewijd aan de Moeder Gods.

Moeder Godskerk - President Kennedylaan 73 - 4707 AW Roosendaal

De voormalige parochie H. Maria Hemelvaart te Nispen dateert van 1157.Heilige Maria Hemelvaart Voorafgaand is waarschijnlijk rond het jaar 1000 de eerste Nispense Kerk of kapel gebouwd. Vanaf die begin tijd bezat de Norbertijnenabdij van Tongerlo het patronaatsrecht.
Omstreeks 1427 zal er een nieuwe kerk gebouwd zijn, toegewijd aan de H. Maria Hemelvaart.
In mei 1583 gaat deze kerk tijdens de 80-jarige oorlog in vlammen op en tussen 1613 en 1618 wordt er een nieuwe kerk gebouwd.
Na enig rondzwerven in de tijd van de Hervorming krijgt Nispen in 1797 van de Hervormden de helft van de kerk terug en sinds 1828 heeft de Katholieke Kerk het gehele gebouw weer in beheer en kreeg Nispen priesters van het Bisdom.
Eind 2001 is de pastorie verkocht. Ter vervanging is het voormalig filiaal van de Rabobank, tegenover de voormalige pastorie, ingericht als pastoraal steunpunt.

H. Maria Hemelvaart - Kerkplein 7 - 4709 BJ Nispen

designed by PJM Rademakers