Wanneer iemand gedoopt wordt gaat zij of hij bij Jezus Christus horen, en wordt hij of zij lid van de Kerk.  Meestal denken we bij een doop aan de doop van een kind, maar ook volwassen mensen kunnen de doop ontvangen. In zekere zin heeft dat voordelen: wie als volwassene om de doop vraagt maakt zelf de keuze om bij Christus en de Kerk te willen horen. De doop  sluit aan bij het verlangen om christen te willen zijn, en volgt op een kennismaking met het geloof van de Kerk. Een kind dat gedoopt wordt moet de weg van gelovig-worden nog helemaal gaan, en zal zelf op een gegeven moment er voor kiezen om bij de Kerk en bij Christus te willen blijven horen. Dat krijgt gestalte in de sacramenten van eucharistie (eerste communie) en vormsel. De volwassene die gedoopt wordt ontvangt tegelijk met de doop het sacrament van het vormsel, en neemt ook direct deel aan de viering van de eucharistie. Aan de doop zal een periode van catechese en  geloofsverdieping vooraf gaan.

Het is bijzonder wanneer een volwassene  gedoopt wordt in de Paaswake.  In de jonge kerk was dit bij uitstek het moment waarop mensen werden gedoopt! In de nacht van Pasen vieren we dat het leven van Jezus sterker is dan de dood. Wie gedoopt wordt deelt in het leven van Jezus, en heeft daarmee ook uitzicht op leven voorbij de grenzen van de dood.

Iemand die in een andere kerk dan de RK Kerk gedoopt is (bijvoorbeeld de protestantse kerk of een oosters-katholieke kerk) kan lid worden van de RK Kerk. De doop wordt dan niet overgedaan , omdat de kerken de doop van elkaar onderling erkennen. Wel wordt het vormsel ontvangen en wordt voor de eerste deelgenomen aan de eucharistie. Ook in deze situatie gaat een periode van gesprek en geloofsgroei vooraf aan de toetreding tot de Kerk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als volwassene toe te treden tot de Kerk en gedoopt te worden? Neem contact op met pastoor Ronald van Bronswijk of met een van de andere  leden van het pastoraal team

Voor alle dooplocaties zijn er voorbereidingsavonden in de parochiecentrum Sint Norbertus, Sint Josephstraat 2.
Afhankelijk van de pastor die doopt, volgt er na de 2e avond (samenstellen van een persoonlijk boekje voor de doop), nog een volgende afspraak, dit is ofwel een huisbezoek ofwel een kennismakingsgesprek op het parochiecentrum.

Datum Locatie Tijd Doopvoorbereidingsavonden Tijd
onder voor
behoud
voor de dopen in de
betreffende maand op het
parochiecentrum (St. Joseph)

  8 maart 2020 O.L. Vrouwe 12.30 uur dinsdag 28 januari 2020 20.00 uur
donderdag 06 februari 2020
22 maart 2020 Mariagaard 13.00 uur                   facultatief / boekje 20.00 uur
dinsdag 17 maart 2020 20.00 uur
Huisbezoek pastor op afspraak
11 april 2019 O.L. Vrouwe  21.00 uur maandag 17 februari 2020 20.00 uur
Paaswake dinsdag 03 maart 2020
                  facultatief / boekje 20.00 uur
19 april 2020 Mariagaard 12.30 uur Huisbezoek pastor op afspraak
10 mei 2020 H. Maria
Hemelvaart
12.30 uur dinsdag 24 maart 2020 20.00 uur
donderdag 02 april 2020
24 mei 2020 Mariagaard  13.00 uur                   facultatief / boekje 20.00 uur
donderdag 09 april 2020 20.00 uur
Huisbezoek pastor op afspraak
21 juni 2020 O.L. Vrouwe 12.30 uur dinsdag 21 april 2020 20.00 uur
donderdag 7 mei 2020
28 juni 2020 Mariagaard 13.00 uur                   facultatief / boekje 20.00 uur
donderdag 14 mei 2020 20.00 uur
Huisbezoek pastor op afspraak
GEEN DOOPGELEGENHEID IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
13 september 2020 O.L. Vrouwe 12.30 uur dinsdag 30 juni 2020 20.00 uur
donderdag 06 augustus 2020
20 september 2020 St. Joseph 12.30 uur                   facultatief / boekje 20.00 uur
donderdag 13 augustus 2020
27 september 2020 Mariagaard 13.00 uur Huisbezoek pastor op afspraak
11 oktober 2020 Mariagaard 12.30 uur dinsdag 25 augustus 2020 20.00 uur
donderdag 3 september 2020
                  facultatief / boekje 20.00 uur
18 oktober 2020 H. Maria
Hemelvaart
12.30 uur Huisbezoek pastor op afspraak
15 november 2020 O.L. Vrouwe 12.30 uur dinsdag 22 september 2020 20.00 uur
donderdag 1 oktober 2020
                  facultatief / boekje 20.00 uur
29 november 2020 Mariagaard 13.00 uur donderdag 8 oktober 2020 20.00 uur
Huisbezoek pastor op afspraak
13 december 2020 Mariagaard 12.30 uur dinsdag 27 oktober 2020 20.00 uur
donderdag 5 november 2020
                  facultatief / boekje 20.00 uur
20 december 2020 St. Joseph 12.30 uur Huisbezoek pastor op afspraak

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Lang hebben ouders uitgezien naar de komst van hun kindje. Nu het geboren is wordt het met liefde opgenomen in hun gezin en in hun families. De bijzondere ervaringen van zwangerschap en bevalling roepen op hoe bijzonder ons leven is, hoe kostbaar en wonderlijk. Bijna als vanzelf roept de geboorte van een kindje de vraag op naar de betekenis van het leven, de vraag "waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe", de vraag naar God.

Niet alleen in de kring van familieleden en vrienden is het nieuwe kindje welkom, ook in de gemeenschap van gelovige mensen. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.
Hieronder kun je lezen hoe doopvieringen en voorbereidingen op de doop in de Sint Norbertusparochie (Roosendaal en Nispen) gestalte krijgen.

designed by PJM Rademakers