In elk deel van de Sint Norbertusparochie onderhouden werkgroepen contact met mensen op leeftijd en organiseren zij activiteiten. De seniorenmiddagen in de stille zomertijd, in de maanden juni, juli en augustus, zijn daar een goed voorbeeld van. Meer informatie vindt u op de website onder de kalender.
In maart vindt er een Franciscusdag plaats, een dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning voor ouderen en mensen die meer aan huis gebonden zijn. De Franciscusdag wordt gehouden in de St Josephkerk en in Keijenburg.

In Roosendaal Noord-Oost zijn er eigen activiteiten. Meer informatie over deze activiteiten vindt u hier.

Er is ook een project seniorenpastoraat in Roosendaal Zuid. Meer informatie vindt u hier

designed by PJM Rademakers