Aanmelding Eerste Heilige Communie Nispen

Gegevens van het kind

Gegevens Ouders cq Verzorgers 1

Roepnaam van moeder

Gegevens Ouders cq Verzorgers 2 indien gegevens anders zijn dan 1e verzorger

Roepnaam van moeder

Gegevens voor Parochieadministratie

Indien u formulier verstuurd dan verklaart u dat zijn of haar zoon of dochter deel zal nemen aan de groepsgewijze voorbereiding voor de 1e Communie volgens dat van het programma

designed by PJM Rademakers