Aanmelding Eerste Heilige Communie

Gegevens van het kind

Gegevens Ouders

Vul de roepnaam in van vader

Vul de doopnamen in van vader

Please let us know your name.

Roepnaam van moeder

Gegevens voor Parochieadministratie

Controleer voor dat u op verzenden druk eerst alle gegevens

designed by PJM Rademakers