Wanneer iemand gedoopt wordt gaat zij of hij bij Jezus Christus horen, en wordt hij of zij lid van de Kerk.  Meestal denken we bij een doop aan de doop van een kind, maar ook volwassen mensen kunnen de doop ontvangen. In zekere zin heeft dat voordelen: wie als volwassene om de doop vraagt maakt zelf de keuze om bij Christus en de Kerk te willen horen. De doop  sluit aan bij het verlangen om christen te willen zijn, en volgt op een kennismaking met het geloof van de Kerk. Een kind dat gedoopt wordt moet de weg van gelovig-worden nog helemaal gaan, en zal zelf op een gegeven moment er voor kiezen om bij de Kerk en bij Christus te willen blijven horen. Dat krijgt gestalte in de sacramenten van eucharistie (eerste communie) en vormsel. De volwassene die gedoopt wordt ontvangt tegelijk met de doop het sacrament van het vormsel, en neemt ook direct deel aan de viering van de eucharistie. Aan de doop zal een periode van catechese en  geloofsverdieping vooraf gaan.

Het is bijzonder wanneer een volwassene  gedoopt wordt in de Paaswake.  In de jonge kerk was dit bij uitstek het moment waarop mensen werden gedoopt! In de nacht van Pasen vieren we dat het leven van Jezus sterker is dan de dood. Wie gedoopt wordt deelt in het leven van Jezus, en heeft daarmee ook uitzicht op leven voorbij de grenzen van de dood.

Iemand die in een andere kerk dan de RK Kerk gedoopt is (bijvoorbeeld de protestantse kerk of een oosters-katholieke kerk) kan lid worden van de RK Kerk. De doop wordt dan niet overgedaan , omdat de kerken de doop van elkaar onderling erkennen. Wel wordt het vormsel ontvangen en wordt voor de eerste deelgenomen aan de eucharistie. Ook in deze situatie gaat een periode van gesprek en geloofsgroei vooraf aan de toetreding tot de Kerk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als volwassene toe te treden tot de Kerk en gedoopt te worden? Neem contact op met pastoor Ronald van Bronswijk of met een van de andere  leden van het pastoraal team

Voor alle dooplocaties zijn er drie voorbereidingsavonden in de pastorie van de Moeder Godskerk, ingang zijde Kennedylaan 73.
De 1e voorbereidingsavond is op dinsdag, de 2e en 3e voorbereidingsavond zijn op donderdag (eventuele wijzigingen voorbehouden).
De vermelde dooptijden zijn onder voorbehoud en mede afhankelijk van de pastor die de doop toedient.

* In verband met de startzondag op 9 of 16 september zal de dooptijd wijzigen naar een later tijdstip.

 
Doopmogelijkheden naar 
datum en  plaats
 
Pastorie Moeder Gods,
Datum Locatie doop Tijdstip Doopvoorbereiding
September
 02 sept
 09 sept
 16 sept
 25 sept
 St. Joseph
 Mariagaard
 Moeder Gods
 O.L.Vrouwe
 12.30 uur
 13.00 uur*
 12.30 uur*
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond

26 juni
 05 juli
 12 juli


 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00

Oktober
 07 okt
 14 okt
 21 okt
 28 okt
 Moeder Gods
 Mariagaard
 H.M. Hemelvaart
 O.L.Vrouwe
 12.30 uur
 13.00 uur
 12.30 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond

 28 aug
 06 sept
 13 sept

 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00

November
 04 nov
 11 nov
 18 nov
 25 nov
 Moeder Gods
 Mariagaard
 H.M. Hemelvaart
 O.L.Vrouwe
 12.30 uur
 13.00 uur
 12.30 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond

 25 sept
 04 okt
 11 okt

 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00

December
 02 dec
 09 dec
 16 dec
 St. Joseph
 Mariagraad
 Moeder Gods
 12.30 uur
 13.00 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 23 okt
 01 nov
 08 nov
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
Januari 2019
 06 jan
 13 jan
 20 jan
 Moeder Gods
 Mariagaard
 O.L.Vrouwe
 13.00 uur
 12.30 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 27 nov
 06 dec
 13 dec
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
Februari
 03 febr
 10 febr
 17 febr
 St. Joseph
 Mariagaard
 H.M.Hemelvaart
 12.30 uur
 13.00 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 18 dec
 03 jan
 10 jan
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
Maart
 03 mrt
 17 mrt
 24 mrt
 Moeder Gods
 Mariagaard
 O.L.Vrouwe
 13.00 uur
 12.30 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 29 jan
 07 febr
 14 febr
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
April
 07 apr
 14 apr
 20 apr
 St. Joseph
 Mariagaard
 Tijdens paaswake
 13.00 uur
 13.00 uur
 komt nog
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 26 febr
 07 mrt
 14 mrt
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
 Doop tijdens de paaswake is in St Joseph / Moeder Gods of O.L.Vrouwe,
 tijdstip nog niet bekent.
Mei
 05 mei
 12 mei
 19 mei
 Moeder Gods
 Mariagaard
 H.M.Hemelvaart
 13.00 uur
 12.30 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 26 mrt
 04 apr
 11 apr
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
Juni
 09 juni
 16 juni
 23 juni
 St. Joseph
 Mariagaard
 O.L.Vrouwe
 13.00 uur
 12.30 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 23 apr
 02 mei
 09 mei
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00

Geen doop gelegenheid in Juli en Augustus

September
 08 sept
 15 sept
 22 sept
 Moeder Gods
 Mariagaard
 O.L.Vrouwe
 13.00 uur
 12.30 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 30 juli
 08 aug
 15 aug
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
Oktober
 06 okt
 13 okt
 20 okt
 St. Joseph
 Mariagaard
 H.M.Hemelvaart
 12.30 uur
 13.00 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond
 27 aug
 05 sept
 12 sept
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
November
 10 nov
 17 nov
 24 nov
 Moeder Gods
 Mariagaard
 O.L.Vrouwe
 13.00 uur
 12.30 uur
 12.30 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond 
 24 sept
 03 okt
 10 okt
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00
December
 08 dec
 15 dec
 22 dec
 St Joseph
 Mariagaard
 Moeder Gods
 12.30 uur
 13.00 uur
 13.00 uur
 1e avond
 2e avond
 3e avond 
 29 okt
 07 nov
 14 nov
 20.00 - 22.00 uur
 20.00 - 22.00 uur
 20.00

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Lang hebben ouders uitgezien naar de komst van hun kindje. Nu het geboren is wordt het met liefde opgenomen in hun gezin en in hun families. De bijzondere ervaringen van zwangerschap en bevalling roepen op hoe bijzonder ons leven is, hoe kostbaar en wonderlijk. Bijna als vanzelf roept de geboorte van een kindje de vraag op naar de betekenis van het leven, de vraag "waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe", de vraag naar God.

Niet alleen in de kring van familieleden en vrienden is het nieuwe kindje welkom, ook in de gemeenschap van gelovige mensen. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.
Hieronder kun je lezen hoe doopvieringen en voorbereidingen op de doop in de Sint Norbertusparochie (Roosendaal en Nispen) gestalte krijgen.

Subcategorieën

designed by PJM Rademakers