Zoals eerder is bericht is er besloten om van de drie kerken in Roosendaal over te gaan naar één kerkgebouw. Na vele overwegingen en processen is de keuze nu om de St. Josephkerk tot stadskerk te benoemen. We hebben dit voorgenomen besluit met u gedeeld en uw reacties gehoord en besproken. Het resultaat is voorgelegd en besproken met bisschop Liesen. We verwachten dat we medio februari het besluit van de bisschop horen. Daarna kan het parochiebestuur bekend maken wat de stadskerk van Roosendaal gaat worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via de parochiemedia zoals nieuwsbrief en website. Tot dat moment moeten we geduld hebben.

Maarten Mallekoote, vicevoorzitter parochiebestuur.

designed by PJM Rademakers